Landelijke Studiedag 2015

Dit jaar valt de Landelijke Studiedag  op vrijdag 6 november 2015 De locatie is het Beatrix-gebouw  in Utrecht.  Het thema is ‘Toekomst met Taal’. Op deze dag worden meer dan vijftig workshops en lezingen rond dit thema aangeboden.

Vorm en inhoud van het talenonderwijs worden beïnvloed door impulsen uit de maatschappij en de politiek. Ook nieuwe didactische inzichten en slimme technologieën veranderen het onderwijs. Leraren en auteurs van lesprogramma’s worden daardoor telkens  uitgedaagd nieuwe wegen te bewandelen. Zo krijgt iedere leerling de middelen die hem in staat stellen de Nederlandse taal en moderne vreemde talen op voldoende niveau te beheersen. Welke inhoud, welke werkvorm vraagt de toekomstige lespraktijk? Hoe kunnen we via differentiatie  de kwaliteit en het rendement van het onderwijs in stand houden of zelfs verbeteren?

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de workshops [www.levende..].

Tips:

Workshops voor beginners in Fries, Turks of Italiaans

Twee- en meertaligheid

Verschillen en overeenkomsten tussen Duits leren op school of op het werk

Nakijken van open vragen bij teksten

Spreekvaardigheid op het mbo

Gebruik van mobiel en tablet tijdens de les

Theateroefeningen bij mondelinge taalvaardigheid

Chinese literatuur voor het vo

De workshopgevers hebben een diverse achtergrond. Er zijn onder andere native speakers, docenten van  lerarenopleidingen, onderwijsadviseurs en auteurs. In de uitgebreide beschrijving van de workshops staat telkens vermeld wie de workshopleider is en wat diens functie is.

Het programma:

09.00 Ontvangst, informatiemarkt
09.50 Opening door de voorzitter van Levende Talen in de grote zaal
10.00 Lezing van Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist en wetenschapsredacteur bij Het Parool
10.45 Pauze, informatiemarkt
11.15 Workshopronde A
12.45 Lunch, informatiemarkt, stemmen Europees Talenlabel
13.45 Workshopronde B
15.15 Pauze, informatiemarkt
15.45 Prijsuitreiking Europese Talenlabel en de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs
16.00 Optreden cabaretgroep Op Sterk Water
Aansluitend uitreiken certificaten
17.00 Borrel

Leden van Levende Talen betalen voor de studiedag en de lunch 110 euro. Voor studenten kost de dag 55 euro. Geïnteresseerden die geen lid zijn,  betalen 185 euro.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *