Adviezen & reacties

Reactie van bestuur Levende Talen op De instorting

Het bestuur van Levende Talen reageert hieronder op de vier artikelen samengevat onder de titel ‘Instorting van de talen …’. De schrijvers stellen dat er een verband is tussen universiteit en voortgezet onderwijs. In beide is sprake van verschraling. In beide speelt rendement een grote rol. Dat is ook de mening van het bestuur van Levende Talen.

Levende Talen heeft in 2013 in een onderzoeksrapport al het rendementsdenken van schoolleiders rond de bepaling van examencijfers voor Nederlands en de moderne vreemde talen bekritiseerd. In november nog heeft Levende Talen gereageerd op de Examenmonitor 2014 waarin de ‘vooruitgang’ van de examenresultaten te rooskleurig werd voorgesteld. Wat is namelijk het geval? In het curriculum van de laatste twee schooljaren wordt er onevenredig veel tijd besteed aan examentraining leesvaardigheid, waardoor literatuur en Bildung in de knel komen; deze investering in examentraining verklaart volgens Levende Talen de lichte vooruitgang van de resultaten, maar er is absoluut geen sprake van verbeterde (vreemde) taalbeheersing bij leerlingen, voor aandacht en oefening in de communicatieve vaardigheden spreken en schrijven blijft juist minder tijd over. In het in het afgelopen jaar door SLO uitgevoerde onderzoek naar schrijfvaardigheid Frans Duits en Engels bleek niet alleen een nogal gebrekkig niveau bij het schrijven, maar werden ook grote verschillen tussen scholen zichtbaar. In veel scholen van het voortgezet onderwijs gaat te veel tijd verloren aan toetsen en op toetsvaardigheid gerichte didactiek. Geen wonder dat leerlingen die een taal gaan studeren vaak een verkeerd beeld hebben van de inhoud van zo’n studie.

Facebooktwitterlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *