Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen

 

Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen bij het leren van een vreemde taal

Dyslec­tis­che leer­lin­gen hebben prob­le­men met tech­nisch lezen en spellen. Er zijn vol­doende mogelijkhe­den voor docen­ten om hun leer­lin­gen te helpen en te onder­s­te­unen als het gaat om de kop­pel­ing tussen let­ters en klanken, en het automa­tis­eren van woord­herken­ning in een vreemde taal. Maar ook niet-dyslectische leer­lin­gen die moeite hebben met een vreemde taal, kun­nen baat hebben bij extra oefenin­gen op dit gebied. Lees meer over dyslexie.

Facebooktwitterlinkedinmail