Speciale projecten

Voor het aanvragen van speciale projecten – te denken valt aan een extra studiedag voor de sectie of een speciale uitgave bij LTM – is het mogelijk dat de vereniging LT bijspringt om het financieel haalbaar te maken. Daarvoor gelden de volgende regels:

1. In principe vallen speciale projecten onder de verantwoordelijkheid van het
desbetreffende vaksectiebestuur. Mocht echter in aanloop al blijken dat zo’n project financieel niet haalbaar is zonder steun van de vereniging LT dan is tijdig overleg met DB en HB (met name met de penningmeester) gewenst. Onder tijdig dient te worden verstaan dat dit verzoek er ligt, voordat er enige kosten zijn gemaakt.
2. Indien uit het overleg met de penningmeester blijkt dat er ruimte is voor financiële
ondersteuning, dient er een begroting te worden overlegd aan het DB waarin onder meer duidelijk gemaakt moet worden hoe het project gefinancierd wordt en wat de gewenste hoogte is van de bijdrage van de vereniging. Bij het opstellen van de begroting wordt een post onvoorzien van 10% opgenomen.
3. Naast deze begroting dient er een brief met het verzoek tot subsidiëring te worden
meegezonden aan het DB waarin de doelstelling van het project nader wordt uitgelegd. Denk daarbij aan de doelgroep en het beoogde resultaat van het project.
4. De beslissing om aan het project financiële steun toe te kennen wordt genomen door het HB. De werkwijze daarbij is projectplan en begroting eerst voor te leggen aan het DB zodat het DB de haalbaarheid kan toetsen en het projectplan met een advies kan voorleggen aan het HB.
5. De kosten komen uit de reservering ‘speciale projecten’.
6. In het geval dat het gaat om een speciale uitgave van een van de tijdschriften, dient de beoogde oplage vermeld te worden.

Facebooktwitterlinkedinmail