Werkgroepen

Binnen Levende Talen kunnen werkgroepen in het leven worden geroepen. Een werkgroep is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een vaksectie. Bij de installatie van de werkgroep worden de volgende zaken afgesproken:
– deelnemers en verantwoordelijken (en hun verantwoordelijkheden)
– doelgroep
– werkduur
– budget
– eventuele vergoedingen aan de leden van de werkgroep
– beoogd resultaat
Na afloop van de werkzaamheden legt de werkgroep verantwoording af aan het hoofdbestuur over de inhoudelijke werkzaamheden en over de besteding van de gelden. In geval van een werkperiode die langer is dan een jaar, wordt er steeds na afloop van een kalenderjaar verantwoording afgelegd aan het hoofdbestuur.
– Taalbeleid
– Taaldiversiteit
– Onderzoek SE-CE
– Docenten aan zet in alle vakken (met PVVVO)

Facebooktwitterlinkedinmail