Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL

Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL
voorjaar 2016

unnamedDit is de tekst van de eerste nieuwsbrief van Bilingualism Matters Nederland.
Bilingualism Matters is een Europees onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht door professor Antonella Sorace aan de Universiteit van Edinburgh met als doel informatie te verspreiden over de voordelen van het spreken van meer dan één taal. Intussen is Bilingualism Matters uitgegroeid tot een Europees netwerk met elf vestigingen door heel Europa. Sinds september 2014 heeft Bilingualism Matters een Nederlandse branch: Bilingualism Matters@NL, ondergebracht bij De Taalstudio. Informatie over nieuws en activiteiten van Bilingualism Matters@NL worden gepubliceerd via deze nieuwsbrief, op onze website Meertalig.nl en via Facebook en Twitter.

AThEME:Advancing the Multilingual Experience

unnamed2Bilingualism Matters@NL maakt onder andere deel uit van het onderzoeksproject Advancing The European Mulitilingual Experience (AThEME). Dit is een EU-breed onderzoek dat meertaligheid bestudeert in alle sectoren van de Europese samenleving. AThEME wordt geleid door professor Lisa Cheng van de Universiteit Leiden, het wordt gefinancierd door de Europese Commissie en loopt van 2014 tot 2019.

AThEME streeft naar een beter begrip van wat het betekent om twee- of meertalig te zijn, door aandacht te besteden aan vragen als:
• Zijn er cognitieve voordelen aan meertaligheid voor senioren?
• Hoe en waarom slagen (of falen) mensen erin om nieuwe talen te leren?
• Welke factoren helpen òf hinderen het behoud van talen die behoren tot iemands familie- erfgoed?
• Hoe interageren meertaligheid en communicatieve stoornissen zoals afasie met elkaar?
• Welke maatschappelijke factoren hebben de grootste invloed op het behoud van meertaligheid?
Nieuwsbrief AThEME
Ieder half jaar publiceert AThEME een nieuwsbrief, waarin alles te lezen is over voortgang van het onderzoek en activiteiten die in het kader van AThEME georganiseerd worden. Afgelopen winter verscheen de 3e editie van de nieuwsbrief, met daarin ook een aantal bijdragen van Nederlandse onderzoekers. Deze worden hieronder vermeld. Als u op de hoogte wilt blijven van de resultaten van AThEME, meldt u zich dan via DEZE LINK direct aan voor de nieuwsbrief.

In the Netherlands, Myrthe Bergstra, PhD student at Utrecht University, has investigated changes in Frisian by means of questionnaires. She found that the verbs “go” and “stay” changed from lexical verbs, for example “go to location X” or “stay at location X”, to aspectual items, meaning “going to V(erb) and “keep going V(erb)”. The changes in the use of these verbs like “go” and “stay” correlated with the participant’s language use of Dutch, i.e., Dutch seemed to influence Frisian. Speakers who use more Dutch valued this “new meaning” the highest, indicating that their Frisian had been changed more. She presented her work at the Day of Frisian Linguistics in The Netherlands on October 23rd, 2015. Next steps for her research include a deeper investigation of the underlying syntactic structures of these changing verbs and expanding the research to other verbs and other linguistic contexts in the Netherlands.

Post-doctoral researcher Khalid Mourigh of Leiden University spoke at the DRONGO language festival in Utrecht (26 September 2015). He presented his ongoing research on Moroccan Dutch and the striking difference in consonant pronunciation, due to the influence of Berber and Moroccan Arabic. Take a look at the Dutch language presentation here.

In the previous newsletter we mentioned the Berber-apps being developed by AThEME researchers Dr Khalid Mourigh and Dr Maarten Kossman. The apps aim to help children learn Rif Berber or Tamazight – the home language of most Moroccans in the Netherlands. The team behind the project were interviewed by Dutch radio. You can listen to the Dutch language interview here (22.38-28.20).

As part of the European Researchers’ Night (25 September 2015), Johanneke Caspers, Jurriaan Witteman, Jennifer Meijs and Jos Pacilly of the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) gave a demonstration of Lorre to the general public in the museum Naturalis in Leiden. Lorre is a software tool that aims to assist foreign language learners to improve their pronunciation, by offering visual feedback on the differences between utterances of one or more native speaker speech samples and the students. In terms of the AThEME project, Lorre can help quantifying the progress in pronunciation learning of second language learners to determine ultimate attainment, for instance. The system is also valuable to second language researchers, as all productions of the student may be included anonymously in a database for offline analysis.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail