Juvenes Translatores: en wedstrijd voor de beste Jonge vertalers in de Europese Unie

Wie kan er meedoen?
Middelbare scholieren die geboren zijn in 1999
Waar gaat het over?
Scholieren krijgen de mogelijkheid hun vertaalvaardigheden te testen

Wanneer?
Voor de wedstrijd
Scholen kunnen zich van 1 september tot 20 oktober 2016 inschrijven op de Juvenes Translatores-webslte. Hoeveel scholen er per land kunnen meedoen, is afhankelijk van het aantal zetels van een land in het Europees Pariement. De scholen die uiteindelijk deelnemen, worden willekeurig gekozen.
Dag van de wedstrijd – 24 november 2016
De scholieren vertalen in alle EU-landen op dezelfde dag een tekst onder toezicht van hun leerkrachten.

Na de wedstrijd: prijsuitreiking in Brussel (voorjaar 2017)
De vertalers van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie beoordelen de inzendingen en selecteren de beste vertaling uit elk EU-land. De 28 winnaars worden beloond met een driedaagse reis naar Brussel, en ontvangen een trofee.
Welke talen mogen voor de vertaling worden gebruikt?
Elk van de 24 officiële talen van de EU •
Deelnemers werken aan een tekst In de taal van hun keuze •
Zij vertalen deze naar een andere taal naar keuze (wij raden hun moedertaal of beste taal aan)

Meer informatie?
De Juvenes Translatores-website: ec.eurQpa.eu/translatores Facebook — facebook.com/translatores

Mali ons: DGT-TRANSLATORESg&ec.europa.eu

# Juvenes Translatores

 

Meer informatie

Tien Jaar geleden organiseerde de vertaaldienst van de Europese Commissie haar allereerste vertaalwedstrijd voor middelbare scholieren. Het idee was het leren van talen te promoten en Jonge taalliefhebbers te inspireren tot een carrière als vertaler.
Zoals u weet, biedt het leren van vreemde talen jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt, zowel in eigen land als In het buitenland. Talen vormen een onmisbaar onderdeel van de interculturele dialoog, de Europese integratie en het wereldburgerschap. Vertaling is een krachtig Instrument om zowel de bron- als de doeltaal beter te leren beheersen en wordt op scholen steeds meer gebruikt voor een bredere benadering van taalverwerving.
Sinds de eerste wedstrijd zijn al meer dan 25 000 scholieren uit de hele Europese Unie de uitdaging aangegaan om een korte tekst te vertalen vanuit een officiële EU-taal naar een andere. Bovendien maken de meeste betrokken leerkrachten van de gelegenheid gebruik om hun eigen wedstrijd te organiseren en zo nog meer scholieren te laten deelnemen. De winnaars (één uit elk EU-land) worden In het voorjaar samen met hun leerkrachten uitgenodigd om naar Brussel te komen voor de prijsuitreiking op het hoofdkantoor van de Europese Commissie.

Door de Jaren heen heeft Juvenes Translatores meer aan betekenis gewonnen dan oorspronkelijk verwacht Tegenwoordig stimuleert de wedstrijd niet alleen talenkennis en vertaling, maar ook uitwisselingsprogramma’s en algemene samenwerking in heel Europa De vele verschillende talencombinaties die de deelnemende scholieren kiezen, vormen een mooie illustratie van de rijke Europese taalkundige verscheidenheid die de EU met haar meertaligheidsbeleid probeert te beschermen. Uw steun heeft een cruciale rol gespeeld bij het verwezenlijken van dit succes.
De wedstrijd genereert meer aandacht voor de Europese Commissie en het taalbeleid op Nederlandse scholen, en het zou goed zijn op deze ontwikkeling voort te bouwen door scholen te stimuleren om zich voor dit project te blijven interesseren.
Bij het startschot van de tiende editie hopen we dat we opnieuw op uw steun mogen rekenen. Scholieren in heel Europa kunnen op donderdag 24 november 2016 hun tanden in de vertaling zetten. We zouden het erg op prijs stellen als u deze informatie wilt doorgeven aan middelbare scholieren op school.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail