Nieuwe dudoc-alfa ronde

Geïnteresseerden moeten tegen 8 januari een intentieverklaring inleveren.

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee opnieuw promotieprojecten gestart kunnen worden op 1 september 2017. Deze ronde staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Met name docenten van de zogenaamde ‘tekortvakken’ worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, te weten Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn en Nederlands.

Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.

Alle info over de nieuwe ronde is te vinden op

https://vakdidactiekgw.nl/selectie-dudoc-alfa-2017/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail