Congres 30 maart tot 1 april: “Look both ways: Narrative & Metaphor in Education”.

‘Verhalen vertellen’ en ‘het gebruik van metaforen’ worden vaak geassocieerd met literatuur en poëzie. Wetenschappers hebben de afgelopen 30 jaar echter laten zien hoe belangrijk narrativiteit en metaforiek zijn voor ons denken, ervaren, voorstellen en begrijpen. Om die reden organiseert de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit van 30 maart tot 1 april het internationale congres: “Look both ways: Narrative & Metaphor in Education” waarin de betekenis van onderzoek naar deze twee domeinen voor de onderwijspraktijk centraal staat.

Hoe leer je leerlingen kritisch kijken naar opvattingen, verhalen en retoriek in de samenleving? Hoe gebruiken docenten metaforen en verhalen om complexe begrippen uit te leggen, zoals hoe een taal werkt, hoe een andere samenleving eruit zou zien, wat klimaatverandering precies inhoudt en hoe biologische processen verlopen? Hoe stimuleer je leerlingen zich te verplaatsen in de ander? Het zijn maar een paar voorbeelden van onderwerpen die op het congres worden aangeboden.

Meer dan 60 workshops en lezingen worden verzorgd door docentonderzoekers en onderzoekers die hun data in het onderwijs hebben verkregen (uit 18 landen wereldwijd) en zijn gericht op leraren, lerarenopleiders, wetenschappers en anderen werkzaam of betrokken bij het onderwijsveld. De voertaal is Engels. Deelnemers kunnen ervoor kiezen het gehele congres bij te wonen (310 euro) of een dag te bezoeken (135 euro).

Zie www.named2017conference.com voor meer informatie.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail