Levende Talen blijft niet stil tijdens Hoorzitting rondom 2032

Op 13 april heeft LT deelgenomen aan de eerste ronde van de hoorzitting rondom 2032 (nu ‘Curriculumherziening in het po en vo’ geheten). Tijdens deze ronde konden alle genodigden (Onderwijscoöperatie, BON, LT, PO-Raad, Ouders en Onderwijs, LAKS en Platform vmbo) in 2 minuten hun standpunt toelichten, waarna de aanwezige leden van de Onderwijscommissie hun vragen konden stellen. Levende Talen heeft ter plekke bijgaand praatpapier ronde tafel 2032 13-4-2017 uitgedeeld en toegelicht. Tijdens de vragenronde daarna is de rol van de vakverenigingen en de wens om de 2e en 3e mvt te behouden uitdrukkelijk aan de orde geweest.

Op 19 april heeft LT deelgenomen aan de tweede ronde van de hoorzitting.

De uitkomst voor LT is redelijk positief, hoewel er vragen blijven over de uitwerking natuurlijk.

 Op een rijtje:

– Er wordt buiten de voorgestelde ontwikkelteams om (dat zou te lang gaan duren) een aparte leerlijn voor vmbo (de avo-vakken, bij ons Nederlands, Engels en mvt).

– Er zijn nog maar 5 van de voorgestelde 11 ontwikkelteams over: Nederlands en Engels gaan door, dus een doorlopende leerlijn kan ontwikkeld worden. Het wordt dus minder giga dan gevreesd.

– Als vakken dat wensen kunnen zij een eigen ontwikkelgroep starten (zoals Judith heeft bedongen voor de mvt los van Engels)

– De Kamer erkent een grotere rol van de vakverenigingen in dit proces.

De door ons naar voren gebrachte echte knelpunten (onbalans in het centraal examens en richtlijnen voor het schoolexamen) kunnen  onderdeel worden van de door de ontwikkelteams gemaakte voorstellen. Volgens de planning moeten die leiden tot nieuwe curricula per vak in 2021.

Er zijn wel zorgen over de coördinatie tijdens het ontwikkelproces en over de rol van de regiegroep die de plannen van de ontwikkelteams moet beoordelen. Daar zullen wij alert op moeten zijn.

 

 

Meer info

Alle position papers: tweedekamer.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail