Juvenes Translatores 2017: wedstrijd voor de beste Jonge vertalers in de Europese Unie

Wie kan er meedoen?
Middelbare scholieren die geboren zijn in 2000

Waar gaat het over?
Scholieren krijgen de mogelijkheid hun vertaalvaardigheden te testen

Wanneer?

Scholen kunnen zich van 1 september tot 20 oktober 2017 inschrijven op de Juvenes Translatores-webslte. Hoeveel scholen er per land kunnen meedoen, is afhankelijk van het aantal zetels van een land in het Europees Pariement. De scholen die uiteindelijk deelnemen, worden willekeurig gekozen.

Dag van de wedstrijd – 23 november 2017
De scholieren vertalen in alle EU-landen op dezelfde dag een tekst onder toezicht van hun leerkrachten.

Prijsuitreiking in Brussel (voorjaar 2018)

Welke talen mogen voor de vertaling worden gebruikt?
Elk van de 24 officiële talen van de EU mogen gebruikt worden. Deelnemers werken aan een tekst In de taal van hun keuze.Zij vertalen deze naar een andere taal naar keuze (wij raden hun moedertaal of beste taal aan)

Meer informatie?

Regels en instructies

Website Juvenes Translatores

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail