Doe mee aan het curriculum.nu

 

Curriculum.nu van start:
ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum

Informatie Primaire Onderwijs in PDF

Informatie Voorgezet Onderwijs in PDF

Afgelopen vrijdag startte Curriculum.nu. Hiermee komt het visietraject Onderwijs2032 ten einde en breekt een nieuwe fase aan waarin leraren en schoolleiders een centrale rol krijgen in het ontwerpen van een hernieuwd curriculum. In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en introduceren we Curriculum.nu.

 

Vooruitblik Curriculum.nu

Komend jaar gaan meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders aan het werk in ontwikkelteams om de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen te beantwoorden. De teams delen tussenproducten met scholen en andere betrokkenen om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 6 scholen gekoppeld. Begin 2018 starten de volgende ontwikkelteams:

Nederlands – Engels – Rekenen en wiskunde – Digitale geletterdheid – Burgerschap – Mens en Natuur – Mens en Maatschappij – Bewegen en Sport – Kunst en Cultuur

Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

 

Hoe kan je meedoen?

 

Hoe kan je meedoen? 
Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Of wil je als school hieraan bijdragen? Vanaf medio september kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich aanmelden. Deelnemers aan de ontwikkelteams en- scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld.
Wil je meer weten over de werkwijze? Lees dan verder op onze website of bekijk de infographic over de stappen die we komend jaar nemen.

 

Hoe kwam Curriculum.nu tot stand?
Afgelopen vrijdag stuurde Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de aanpak van Curriculum.nubeschrijft. Deze aanpak is in april besproken in de Tweede Kamer en is vervolgens aangepast. Om tot een aangepast voorstel te komen is in de afgelopen periode intensief overlegd met vakverenigingen, stichting platform vmbo’s, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen.Overgang nieuwsbrief  
Met de start van Curriculum.nu ronden we het visietraject Onderwijs2032 af. Op de volgende nieuwsbrief zal dan ook de titel Curriculum.nu staan. We gaan ervan uit dat je op de hoogte gehouden wilt worden over de route om te komen tot een hernieuwd curriculum. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je je hieronder uitschrijven van de nieuwsbrief.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail