Zorgwekkende daling aantal Nederlandse scholen wereldwijd

Een bericht aan Levende Talen

Geachte relatie,

Hierbij stuur ik u het rapport van de Onderwijsinspectie over de gevolgen van de bezuinigingen op het Nederlands onderwijs in het buitenland toe. Het bevestigt helaas onze vermoedens dat de bezuinigingen er bij sommige van onze aangesloten scholen hard inhakken. Er is sprake van een toenemend aantal NTC-scholen dat sluit en de verwachting is dat er nog meer volgen. Scholen teren in op hun reserves en worden gedwongen maatregelen te nemen die de onderwijskwaliteit op termijn kunnen schaden. Kortom, de rek is er bij veel scholen uit. Een slechte zaak. Voor de betrokken scholen, maar zeker ook voor de internationaal mobiele Nederlanders en Vlamingen en hun kinderen, voor wie goed Nederlands onderwijs in het buitenland vaak een voorwaarde is voor een goede buitenlandervaring.

Tegelijkertijd toont het rapport ook aan dat veel scholen met creativiteit en bevlogenheid de effecten van de bezuinigingen voorlopig hebben weten te beperken. Want dat is de andere kant van het verhaal: ondanks de bezuinigingen zijn veel van de scholen erin geslaagd de kwaliteit en toegankelijkheid van hun onderwijs te behouden.

Stichting NOB blijft zich hard maken voor een versterking van Nederlands onderwijs wereldwijd, met als doel het behoud van ons bijzondere onderwijsnetwerk en wat ons betreft inclusief terugkeer van de subsidie. We doen er alles aan om het belang van goed Nederlands onderwijs wereldwijd bij het nieuw te vormen kabinet onder de aandacht te brengen. Rond dit rapport proberen we in ieder geval zichtbaar publieke aandacht voor het Nederlands onderwijs in het buitenland te generen, onder meer via het nieuwsbericht dat op onze website staat en onder onze mediacontacten verspreiden. Voor de link naar het nieuwsbericht klik hier.

Graag nodigen we u uit om bijgevoegd rapport en nieuwsbericht te verspreiden in uw eigen netwerk. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact met ondergetekende opnemen of met Joeri Voogt (joeri.voogt@stichtingnob.nl)

Met vriendelijke groet,
Karen Peters

Directeur-Bestuurder Stichting NOB
Bijlage – De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail