Vooraankondiging Dudoc-Alfa 2018 – beurs aanvragen voor promotieonderzoek

DUDOC ALFA

VOOR LERAREN VO DIE WILLEN PROMOVEREN OP EEN VAKDIDACTISCH ONDERWERP IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen”. In dit plan hebben acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen.
Voor Dudoc-Alfa is een budget van het Ministerie van OC&W beschikbaar dat het mogelijk maakt een klein aantal promotieprojecten te laten starten op 1 september 2018.

Bent u werkzaam als eerstegraads bevoegd docent in een van de alfavakken in het voortgezet onderwijs, dan kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s zoals omschreven in het Dudoc-Alfa programma.
Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Met de promotiebeurs kan gedurende vier jaar een vervanger worden aangesteld voor maximaal 0,6 fte.

Verdere details kunt u eind november vinden op www.vakdidactiekgw.nl

Wij stellen het op prijs als u ook anderen in uw omgeving op de hoogte zou willen stellen van deze uitnodiging tot het indienen van plannen voor promotieonderzoek.

Namens de decanen van de Faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Utrecht, de Open Universiteit en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Regieorgaan Geesteswetenschappen,

De Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

 

DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten
ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail