Curriculum.nu

Nieuwsbrief

De ontwikkelteams vragen u om input voor de bouwstenen

Reactie DB Levende Talen op derde tussenproduct

Curriculum.nu en Engels/MVT, een tussenstand

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in negen ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, onder andere voor de leergebieden Nederlands en Engels/MVT. Als talendocenten kunnen wij mede bepalen hoe dit toekomstige onderwijs eruit moet zien. Er worden vier zogeheten ontwikkelsessies gehouden. Twee hebben al plaatsgevonden. De tussenproducten kunnen wij beoordelen.

Over het tweede tussenproduct van het ontwikkelteam Engels/MVT hebben we ons afgelopen maandag, 25 juni, uitgesproken. Zo’n 35 collega’s kwamen daartoe in het gebouw waar het bureau van Levende Talen is gevestigd bijeen. Ook leden van het ontwikkelteam waren aanwezig. Het tussenproduct betrof een beschrijving van de essentie, de kern, van het vak/leergebied Engels/MVT in de vorm van een aantal fundamentele inzichten. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn ter kennis gebracht aan Curriculum.nu. Het hele proces zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Alle reacties die voor Nederlands en Engels/MVT op het tweede tussenproduct gegeven zijn, zijn na 6 juli a.s.  te vinden op: https://curriculum.nu.

Documenten

Dit is de reactie van het Levende Talen docententeam aan curriculum.nu LevendeTalenAdvies mbt 2e tussenproduct 

Verslag Feedbackbijeenkomst LT 25 juni

Tussenresultaten Engels / MVT

Tweede tussenproduct ontwikkelteam Engels MVT Curriculum.nu

Feedback visiestuk OT Engels-mvt ledenraadpleging 7 april 2018

Eerste tussenproduct ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen: conceptvisie op het leergebied

Visie op het vak taal Nederlands voor Curriculum.nu Hendrix en Van der Westen jan 2018 DEF Hendrix en Van der Westen jan 2018

Visie op het vak Engels en Moderne Vreemde Talen eindversie 4-12-2017

Website

Curriculum.nu

Meesterschapsteam MVT aankondiging feedbackbijeenkomst curriculum.nu

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail