Curriculum.nu

Sinds maart 2018 hebben ontwikkelteams van leraren en schoolleiders in een voor Nederland uniek proces gewerkt aan voorstellen voor herziening van de kerndoelen en eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf vandaag is het resultaat te bekijken op de website www.curriculum.nu. Tegelijk start een brede consultatie die loopt tot en met 11 augustus.Meer lezen

 

De ontwikkelteams presenteren hun conceptvoorstellen

Tijdens de zesde ontwikkelsessie in april hebben de ontwikkelteams verder gewerkt aan de conceptopbrengsten per leergebied. De opbrengsten bestaan uit een visie en grote opdrachten op basis waarvan bouwstenen van kennis en vaardigheden uitgewerkt zijn voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams geven aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs; hier is nog een nadere uitwerking nodig.

Daarnaast is er een schematische weergave gemaakt van de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams. Middels deze weergave is het in één oogopslag mogelijk de koppeling tussen grote opdrachten en bouwstenen per leergebied te zien. Daarnaast is het mogelijk om meerdere leergebieden te selecteren waardoor de samenhang tussen de verschillende leergebieden inzichtelijk wordt. Bekijk hier de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams in één overzicht.

Wij vragen u via deze pagina te reageren op hun voorstellen. Het liefst vóór 12 juni, omdat de ontwikkelteams eind juni al bij elkaar komen voor het verwerken van de eerste reacties, maar uiterlijk vóór 11 augustus.

Consultatiebijeenkomsten

Net zoals eerder organiseert Curriculum.nu ook tijdens deze consultatieperiode een aantal bijeenkomsten. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd door andere organisaties, zoals schoolbesturen uit het primair onderwijs. Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht van alle bijeenkomsten in de komende periode. Organiseert u ook een bijeenkomst om feedback op te halen over de conceptopbrengsten van de ontwikkelteams? Stuur dan een e-mail met informatie over de bijeenkomst naar info@curriculum.nu, dan zorgen wij ervoor dat de bijeenkomst op de website wordt vermeld.

 

Oproep delen

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om feedback te geven op de voorstellen van de leraren en schoolleiders, vragen we u niet alleen om zelf feedback te geven maar ook anderen hiertoe op te roepen. Deelt u vooral de conceptopbrengsten en de oproep om hierop te reageren. Wilt u hiervoor gebruik maken van online banners of ander promotiemateriaal dan vragen wij u een mail te sturen naar info@curriculum.nu.

Meer informatie vindt u uiteraard op onze website: www.curriculum.nu.

Voorstellen leraren en schoolleiders Curriculum.nu

 

Reactie DB Levende Talen op derde tussenproduct

Curriculum.nu en Engels/MVT, een tussenstand

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in negen ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, onder andere voor de leergebieden Nederlands en Engels/MVT. Als talendocenten kunnen wij mede bepalen hoe dit toekomstige onderwijs eruit moet zien. Er worden vier zogeheten ontwikkelsessies gehouden. Twee hebben al plaatsgevonden. De tussenproducten kunnen wij beoordelen.

Over het tweede tussenproduct van het ontwikkelteam Engels/MVT hebben we ons afgelopen maandag, 25 juni, uitgesproken. Zo’n 35 collega’s kwamen daartoe in het gebouw waar het bureau van Levende Talen is gevestigd bijeen. Ook leden van het ontwikkelteam waren aanwezig. Het tussenproduct betrof een beschrijving van de essentie, de kern, van het vak/leergebied Engels/MVT in de vorm van een aantal fundamentele inzichten. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn ter kennis gebracht aan Curriculum.nu. Het hele proces zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Alle reacties die voor Nederlands en Engels/MVT op het tweede tussenproduct gegeven zijn, zijn na 6 juli a.s.  te vinden op: https://curriculum.nu.

Documenten

Dit is de reactie van het Levende Talen docententeam aan curriculum.nu LevendeTalenAdvies mbt 2e tussenproduct 

Verslag Feedbackbijeenkomst LT 25 juni

Tussenresultaten Engels / MVT

Tweede tussenproduct ontwikkelteam Engels MVT Curriculum.nu

Feedback visiestuk OT Engels-mvt ledenraadpleging 7 april 2018

Eerste tussenproduct ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen: conceptvisie op het leergebied

Visie op het vak taal Nederlands voor Curriculum.nu Hendrix en Van der Westen jan 2018 DEF Hendrix en Van der Westen jan 2018

Visie op het vak Engels en Moderne Vreemde Talen eindversie 4-12-2017

Website

Curriculum.nu

Meesterschapsteam MVT aankondiging feedbackbijeenkomst curriculum.nu

Facebooktwitterlinkedinmail