Belangrijke informatie met betrekking tot afschaffen ANW-compensatie

Het bestuur van ABP heeft gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van het afschaffen van de ANW-compensatie. Dit houdt in dat tot 1 mei 2018 het beleid ongewijzigd blijft en er daarna voor enkele groepen een coulanceregeling van kracht wordt.

Onlangs is ontdekt dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen, wanneer er geen beroep gedaan kan worden op de coulanceregeling. Indien u gepensioneerd bent en u en uw partner beiden al AOW ontvangen zal de afschaffing van de ANW-compensatie voor u geen gevolgen hebben. Echter, indien u reeds de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt maar uw jongere partner nog niet, kan eerder genoemd vangnet nog een aanvulling opleveren. Diegenen die bij ABP pensioen opbouwden vóór 1 januari 1996 kunnen namelijk aanspraak maken op deze aanvulling. Dit is niet te zien op mijnabp.nl, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden in een persoonlijke berekening.

Om enige indicatie te geven, want dit is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, iemand die fulltime heeft gewerkt in een aantal situaties:

  • Met pensioen gegaan en voor 1996 30 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 6.500,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 15 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 3.400,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 10 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 2.400,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 5 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 1.200,-

(alle bedragen zijn bruto).

Advies CMHF

De CMHF/AC/FOGABP-fractie heeft in het Verantwoordingsorgaan ABP aandacht hiervoor gevraagd, mede vanwege het feit dat velen nu overwegen een verzekering af te sluiten en bovengenoemde bedragen aanleiding zouden kunnen geven dit te heroverwegen. De fractie adviseerde het ABP-bestuur iedereen hierover te informeren, maar helaas nam het bestuur dat advies niet over. Daarom adviseert de CMHF iedereen die dit betreft, een individuele berekening door ABP te laten maken van het partnerpensioen, inclusief de loonheffingscompensatie en inclusief toepassing van de artikelen 10 en 13 uit bijlage K.

 

Facebooktwitterlinkedinmail