Algemene ledenvergadering (ALV) 7 april 2018

Algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV vond plaats op 7 april 2018. Alle leden hebben stemrecht op de ALV (behalve de student-leden). Op de ALV worden elk jaar het gevoerde en te voeren beleid besproken. Het DB en de besturen van de secties doen daarvan verslag middels een (secretarieel) jaarverslag en een financieel verslag. Ook wordt de begroting voor het volgend jaar gepresenteerd.

Locatie: ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, 3521 GH Utrecht

Verslag ALV 7 april 2018

Jaarverslag 2017

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail