Leernetwerk schrijfvaardigheid bovenbouw Nederlands en Engels

SLO start samen met Cito een leernetwerk schrijfvaardigheid Nederlands en Engels in de bovenbouw. U kunt hieraan meedoen.

Leraren van verschillende scholen:

 • verkennen gezamenlijk wat een valide manier van toetsing van schrijfvaardigheid is die recht doet aan de doelstellingen van het (schrijf)onderwijs Nederlands en Engels;
 • ontwikkelen schrijfopdrachten die passen bij de geformuleerde doelstellingen/uitgangspunten;
 • verkennen welke vorm(en) van beoordelen passend zijn bij de ontwikkelde taken en de eigen onderwijspraktijk en nemen daarbij ook voorbeelden uit binnen-/buitenland onder de loep.

Wat levert deelname aan het leernetwerk u op?

 • vakinhoudelijke uitwisseling en verdieping omtrent schrijfvaardigheidsonderwijs en -toetsing, geïntegreerd met andere taaldomeinen, samen met collega’s en taal- en toetsexperts;
 • nieuwe toetsen schrijfvaardigheid van jou en van collega’s, voorzien van doordachte beoordelingsmodellen, die u kunt gaan inzetten op uw school.

Wat vragen we?

 • u hebt een 1e of 2de graads bevoegdheid;
 • u hebt voldoende kennis van het referentieniveau taal en/of het Europees Referentiekader om in te zetten bij het ontwikkelen van schrijfopdrachten;
 • u geeft les aan ten minste één examenklas vmbo-b-k-gl/tl, havo en/of vwo in schooljaar 2018/2019;
 • u neemt deel aan het leernetwerk met minimaal één andere collega uit uw vaksectie;
 • u gaat na of collega’s van de andere vaksectie (Engels als u Nederlands geeft, en andersom) op uw school willen aansluiten bij dit leernetwerk;
 • u neemt deel aan de bijeenkomsten van het leernetwerk. Het betreft tien bijeenkomsten van een dagdeel in de periode tussen voorjaar 2018 en najaar 2019 (ongeveer 20 uur taakbelasting per schooljaar). De bijeenkomsten vinden ’s middags plaats in Arnhem of Utrecht. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden dinsdagmiddag 10 april om 13.00 uur bij Cito in Arnhem;
 • u bent bereid om, naast de ontwikkelbijeenkomsten, ontwikkelwerkzaamheden op uw school te verrichten en uit te proberen (ontwikkelen van instrumentarium schrijfopdrachten / beoordelingsmodellen / procedures bij het toetsen van schrijfvaardigheid), en om te reflecteren op de resultaten (ongeveer 20 uur taakbelasting per schooljaar, plus enkele lessen).
 • uw school is bereid de deelname aan de netwerkbijeenkomsten en de tussentijdse ontwikkelwerkzaamheden te faciliteren; reiskosten worden door SLO vergoed.

Belangstelling?

Maximaal 32 leraren (16 per taal) kunnen meedoen. Gestreefd wordt naar een spreiding van docenten over vmbo en havo/vwo. Aanmelden kan tot en met 20 maart bij Mireille Kremer (SLO), m.kremer@slo.nl onder vermelding van naam, vak, naam van de collega met wie u aan het netwerk deelneemt, naam van de school en sector.

Facebooktwitterlinkedinmail