Reactie op Centraal Examens

Link naar Fora

 

Forum Nederlands Levende Talen

Forum Spaans Levende Talen

De examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens die vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering behandelt. De examenlijn is via het Examenloket bereikbaar voor correctoren.

Blijft een vraag U dwars zitten, meld dit dan ook aan de Examenlijn.

Berichten over aanvullingen op het correctievoorschrift worden gecommuniceerd via Examenblad.nl aan de examensecretaris van de school. Om goed op de hoogte te zijn van de informatie over de centrale examens voor uw vak kunt u zich ook zelf via de examensecretaris op uw
school aanmelden voor het mailsysteem van Examenblad.nl, zie paragraaf 1.3 van de Septembermededeling.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail