Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben. Omdat uit enquêtes onder correctoren is gebleken dat de eerste correctie gemiddeld meer tijd kost, is voor de eerste correctie meer tijd gepland.

De datum van 11 juni “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.

 

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

 

Vak Datum examen

Maand mei

Examens bij tweede corrector, uiterlijk op Examens weer terug bij eerste corrector,

uiterlijk op

Correctietijd in dagen

 

 

1e 2e

Biologie GL TL 9 25 mei 11 juni 16 14
Filosofie HAVO 9 25 mei 11 juni 16 14
Wiskunde A, B HAVO 9 25 mei 11 juni 16 14
Grieks VWO 9 25 mei 11 juni 16 14
Scheikunde VWO 9 25 mei 11 juni 16 14
Dans en drama GL TL 10 27 mei 11 juni 15 12
Nederlands GL TL 10 27 mei 11 juni 15 12
Duits HAVO 10 27 mei 11 juni 15 12
M&O HAVO 10 27 mei 11 juni 15 12
Muziek VWO 10 27 mei 11 juni 15 12
Nederlands VWO 10 27 mei 11 juni 15 12
Duits GL TL 13 28 mei 11 juni 15 11
Economie GL TL 13 28 mei 11 juni 15 11
Geschiedenis HAVO 13 28 mei 11 juni 15 11
Natuurkunde HAVO 13 28 mei 11 juni 15 11
Geschiedenis VWO 13 28 mei 11 juni 15 11
Biologie VWO 13 28 mei 11 juni 15 11
Geschiedenis GL TL 14 28 mei 11 juni 14 11
NaSk1 GL TL 14 28 mei 11 juni 14 11
Engels HAVO 14 28 mei 11 juni 14 11
Duits VWO 14 28 mei 11 juni 14 11
Economie VWO 14 28 mei 11 juni 14 11
Aardrijkskunde GL TL 15 29 mei 11 juni 14 10
Frans GL TL 15 29 mei 11 juni 14 10
Maatschappijwetenschappen HAVO 15 29 mei 11 juni 14 10
Frans HAVO 15 29 mei 11 juni 14 10
Kunst VWO 15 29 mei 11 juni 14 10
Engels VWO 15 29 mei 11 juni 14 10
Muziek GL TL 16 29 mei 11 juni 13 10
Wiskunde GL TL 16 29 mei 11 juni 13 10
Nederlands HAVO 16 29 mei 11 juni 13 10
Tehatex VWO 16 29 mei 11 juni 13 10
Engels GL TL 17 29 mei 11 juni 12 10
Muziek HAVO 17 29 mei 11 juni 12 10
Biologie HAVO 17 29 mei 11 juni 12 10
Aardrijkskunde VWO 17 29 mei 11 juni 12 10
Natuurkunde VWO 17 29 mei 11 juni 12 10
Maatschappijkunde GL TL 20 31 mei 11 juni 10  8
NaSk2 GT TL 20 31 mei 11 juni 10  8
Kunst HAVO 20 31 mei 11 juni 10  8
Economie HAVO 20 31 mei 11 juni 10  8
Filosofe VWO 20 31 mei 11 juni 10  8
Wiskunde A, B, C VWO 20 31 mei 11 juni 10  8
Beroepsgerichte vakken GL 21 31 mei 11 juni 9  8
Beeldende vakken GL TL 21 31 mei 11 juni 9  8
Aardrijkskunde HAVO 21 31 mei 11 juni 9  8
Scheikunde HAVO 21 31 mei 11 juni 9  8
Latijn VWO 21 31 mei 11 juni 9  8
M&O VWO 21 31 mei 11 juni 9  8
Fries GL TL 22 31 mei 11 juni 8  8
Spaans, Turks, Arabisch  GL TL 22 31 mei 11 juni 8  8
Tehatex HAVO 22 31 mei 11 juni 8  8
Maatschappijwetenschappen VWO 22 31 mei 11 juni 8  8
Frans VWO 22 31 mei 11 juni 8  8
Fries, Russisch HAVO 23 3 juni 11 juni 9  5
Spaans, Turks, Arabisch HAVO 23 3 juni 11 juni 9  5
Fries, Russisch VWO 23 3 juni 11 juni 9  5
Spaans, Turks, Arabisch VWO 23 3 juni 11 juni 9  5

 

 

1 Er is voor een later tijdstip gekozen omdat het correctievoorschrift later wordt gepubliceerd. Dit i.v.m. een pilot om het correctievoorschrift vooraf te toetsen met een aantal examen­docenten. Nadere informatie hierover op Examenblad.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail