Acties: Je mening gevraagd!

Acties: Je mening gevraagd!

 Inde afgelopen ruim anderhalf jaar is er veelvuldig actiegevoerd in het PO. Deze acties werden georganiseerd door de partners in het PO-front (FvOv, AOb, CNVO, AVS, POinActie en de PO-raad). Afgelopen week hebben AOB en FNV-overheid acties aangekondigd voor 11 – 15 maart met een stakingsdag op 15 maart. Over deze actie is door AOB en FNV-Overheid geen overleg gevoegd met de andere bonden,maar die kunnen uiteraard wel aansluiten. CNVO heeft aangekondigd niet mee te willen doen, omdat men spaarzaam wil omgaan met het stakingsmiddel. AOb en FNV-Overheid hebben de data in maart gekozen omdat deze vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen vallen. Men hoopt hiermee de aandacht van de politici te trekken, ondanks dat deze verkiezingen geen directe relatie met de bekostiging van het onderwijs hebben.

 De FvOv heeft nog geen standpunt ingenomen en vraagt eerst de leden van de verenigingen om hun mening. Daarna zal het FvOv-bestuur besluiten of en op welke wijze de acties van de AOb en FNV-Overheid gesteund worden.

 Primair Onderwijs (PO)
De gezamenlijke acties waren met name in 2017 succesvol (met onder andere de landelijke staking op 6 oktober).  Er is extra geld beschikbaar gekomen voor het dichten van de salariskloof met het VO en het budget voor de verlaging van de werkdruk is al voor het schooljaar2018-2019 ter beschikking gekomen. Nog steeds is de kloof met het VO niet gedicht en blijven de lerarentekorten oplopen.

Voortgezet Onderwijs (VO), MBO, HBO en WO

 Ook deze onderwijssectoren, daar zijn vakbonden en werkgevers het over eens, hebben elk hun eigen problemen die samenhangen met te krappe budgetten. De rode draad in alle sectoren is de te hoge werkdruk en voor het VO en het MBO is er daarnaast sprake van lerarentekorten.

 Hierbij vragen we je via onderstaande link enkele vragen te beantwoorden:

Vragenlijst

 Reagerenis mogelijk tot 22 januari.

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail