Nieuwsbericht Curriculum.nu

Nieuwsbericht Curriculum.nu

10 oktober 2019: aanbieding advies ontwikkelteams en CG aan minister Slob

Op 10 oktober hebben 150 leraren en schoolleiders hun adviezen voor de herziening van het curriculum overhandigd aan de minister van onderwijs. Klik hier voor een sfeerimpressie van die dag. De ontwikkelteams hebben voor negen leergebieden in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Ga direct naar de voorstellen: www.curriculum.nu.

 

Na politieke besluitvorming vormen de voorstellen de basis voor de herziening van de landelijke kerndoelen, waarmee de doorstroming van basisonderwijs naar voorgezet en vervolgonderwijs wordt versoepeld. De samenhang tussen vakken wordt verbeterd, de overladenheid wordt verlicht en leraren krijgen meer ruimte voor eigen invulling.

 

Het is voor het eerst dat leraren en schoolleiders zelf aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. Ze kregen hulp van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen. En haalden feedback op bij o.a. leraren, leerlingen, ontwikkelscholen, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, ouders, voorschoolse educatie, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers.

 

Het curriculum bestaat uit kerndoelen en eindtermen. Scholen en leraren gebruiken deze als basis voor hun lesprogramma.  Het is belangrijk dat het curriculum actueel blijft, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op de toekomst. Binnen Curriculum.nu werken leraren en schoolleiders samen om het curriculum te actualiseren.  ​

 

Wil je meer weten over het proces en de voorstellen? Op 30 oktober 2019 (16.00 – 17.00) lichten een leraar van een ontwikkelteam, een schoolleider van een ontwikkelschool en de directeur van Curriculum.nu in een interactieve webinar het proces toe en wat het betekent voor je school. Tevens zal er ruimte zijn voor vragen en antwoorden. In november zijn er webinars gepland met leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams om nader in te gaan op de voorstellen. De planning en aanmeldlink voor deze webinars per leergebied zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op de website www.curriculum.nu. Klik hier om u nu aan te melden voor de webinar van 30 oktober. Let op: de inschrijving loopt via de VO-raad.

 

Facebooktwitterlinkedinmail