Stakingsoproep voor de staking op 6 november 2019

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij Levende Talen is aangesloten, roept alle leden uit het primair en voortgezet onderwijs op om op woensdag 6 november, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, te gaan staken.
De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een ernstig lerarentekort in het PO en in toenemende mate ook in het VO. Daarnaast is er voor het PO nog steeds sprake van een loonkloof met het VO. Voor het PO en VO is er sprake van een onverantwoord hoge werkdruk. In het PO zijn er al stappen gezet in de bestrijding van de werkdruk op basis van extra ter beschikking gestelde middelen. Voor het VO is er tot nu toe niets beschikbaar gesteld en hebben sociale partners een eerste stap gezet met het vrijspelen van 50 uur ontwikkeltijd voor de leraren maar er is meer nodig. Tenslotte is een specifieke investering van 90 miljoen euro nodig in de kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Scholen in deze gebieden hebben nog meer dan elders grote moeite om goede leraren aan te trekken. Als sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs hebben we voor deze doelen aandacht gevraagd bij minister Slob in een claim voor een noodpakket, ter hoogte van 423,5 miljoen euro.
Op 21 oktober is het door de FvOv en andere bonden gestelde ultimatum verlopen zonder dat er concrete toezeggingen vanuit het kabinet gedaan zijn, vandaar dat ons niet anders rest op te roepen tot staking.

Activiteiten op 6 november
Die dag gaan we niet naar het Malieveld, maar willen we samen met alle stakers de Tweede Kamer via social media overtuigen dat het anders moet. Laat je horen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Op een beperkt aantal plaatsen organiseren de bonden kleinere en iets grotere manifestaties. Daarnaast zullen we tijdens deze dag een uitzending organiseren waarin we ingaan op de begrotingsbesprekingen en de standpunten van de politieke partijen.

Bijeenkomsten in de regio
Je kan thuis de uitzending bekijken, samen met je collega’s op school of op één van de plekken waar de vakbonden kleinere of grotere manifestaties organiseren. In grote lijnen gaat het daarbij om:
• Leeuwarden – manifestatie van 11.00 uur tot 13.00 uur in WTC-Expo
• Eindhoven – inloopbijeenkomst in de Effenaar
• Amsterdam – manifestatie van 10.00 uur tot 12.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur
• Overijssel en Gelderland – bijeenkomsten op centrale pleinen in vier steden
Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar www.fvov.nl
Vrijwilligers gevraagd!
Voor de manifestaties in de verschillende steden op 6 november hebben we veel vrijwilligers nodig. Geef je op als vrijwilliger via info@fvov.nl !

FAQ

Wat is het doel van de staking?
De problemen in het primair en voortgezet onderwijs stapelen zich op zonder dat er zicht op een fundamentele oplossing is. Leraren en ondersteuners kunnen niet meer de kwaliteit leveren die ze zouden willen leveren en dat gaat ze aan het hart.
Voor de leerlingen en studenten maar ook de maatschappij van nu en straks is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het PO en VO en daarvoor vragen we een noodpakket van 423,5 miljoen.

Wat moet ik doen -op mijn school- als ik wil staken?
In hoofdlijnen komt het hierop neer: je dient zo spoedig mogelijk aan je directie te laten weten dat je deelneemt aan de actie. De zorg voor eventuele vervanging of opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.

Heeft de FvOv/Levende Talen een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?
De FvOv/Levende Talen heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; er zijn nog steeds veel besturen die de actie ondersteunen en naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren.
Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, Levende Talen heeft er voor gekozen om dat niet te doen. Je hoeft je dus niet bij FvOv/Levende Talen te registreren als staker. We zijn uiteraard wel aanwezig in Den Haag!

Ik ben parttimer en de stakingsdag is voor mij geen werkdag
Indien de stakingsdag voor jou niet als een werkdag geldt en je dus niet verplicht kunt worden om te werken, hoef je je niet als staker bij de werkgever te melden (want je kunt niet staken). Wanneer je niet lesgeeft maar wel andere werkzaamheden geacht wordt uit te voeren, kun je staken en kan de werkgever salaris inhouden.

Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?
Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de staking problemen
voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met de juridische afdeling van Levende Talen

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?
Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Wanneer moet ik uiterlijk bij mijn werkgever aangeven dat ik ga staken?
Je kunt dat het beste zo snel mogelijk aangeven. Uiterlijk drie dagen van te voren wordt nog als een redelijke termijn aangemerkt. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang. Het kan ook zijn dat de werkgever een (redelijke, verband houdend met de organisatie van de school) termijn stelt waarin je moet melden of je gaat staken of niet.

Moet ik de gestaakte uren inhalen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.

Facebooktwitterlinkedinmail