De FvOv-verenigingen roepen hun leden op tot staking op 30 en 31 januari

Bezoek de FvOv-website voor actuele informatie over de staking op 30 en 31 januari a.s.:

https://www.fvov.nl/?p=8483

Let op: op deze pagina vind je een registratieformulier om bij de FvOv als staker of sympathisant aan te melden.

 

 

Je vindt hier de laatste informatie over het programma van beide dagen, een FAQ over stakingsregelateerde onderwerpen en de mogelijkheid voor leden om zich aan te melden als staker, voor stakingsbijeenkomsten en/of als vrijwilliger.


Levende Talen als lid van de FvOv heeft vorige week bij de leden in primair en voortgezet onderwijs gepeild over het al of niet aansluiten bij de aangekondigde onderwijsstaking op 30 en 31 januari 2020. De uitkomst is bekend, wij zullen aansluiten bij de staking op 30 en 31 januari. Doel van de acties is om nogmaals de grote noden van het PO en VO onder de aandacht te brengen. De structurele problemen vragen ook om structurele investeringen. De respons op de ledenpeiling was met ca. 12% van de leden in het PO en VO, lager dan bij vorige peilingen. De respons is echter hoog genoeg voor een valide uitkomst. Hieronder de uitkomst van de peiling op hoofdlijnen:
– Verreweg het grootste deel van de respondenten geeft aan dat we actie moeten blijven voeren en moeten inzetten op meer structureel geld. De manier waarop men dit wil verschilt licht. ln het PO kiest men vooral voor staken. In het VO is men van mening dat een opbouw in de acties, waarbij uiteindelijk een staking gehouden kan worden, effectiever zal zijn.
– Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan dat we een staking van een andere bond moeten steunen. Hiermee is er dus draagvlak om de staking op 30 en 31 januari te volgen. Dit draagvlak is in het PO [ó4,7%) duidelijk groter dan in het VO [47,8%].
– De stakingsbereidheid op de scholen wordt door de mensen uit het VO veel lager ingeschat dan door de mensen in het PO.
– Een groot deel van de respondenten geeft aan dat een meerdaagse staking de voorkeur heeft.
Op basis van deze uitslag sluiten de FvOv-verenigingen zich dus aan bij de aangekondigde
onderwijsacties in januari. De FvOv zal binnenkort meer duidelijkheid verschaffen over de invulling van deze dagen.

Facebooktwitterlinkedinmail