Gezocht: Docenten moderne vreemde talen voor promotieonderzoek

Gezocht: Docenten moderne vreemde talen die mee willen doen aan de tweede cyclus van een promotieonderzoek van het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen over communicatief en formatief toetsen in schooljaar 2020-2021.

Wil je als docent minder toetsen en meer formatieve evaluatie inzetten in je lessen of vraagt je schoolleiding je dit te doen? Weet je niet precies wat je moet blijven toetsen om het niveau van je leerlingen vast te kunnen stellen en hoe? Vraag je je af hoe je formatieve evaluatie het best kunt inzetten en hoe je kunt zorgen dat je leerlingen gemotiveerd blijven met weinig of helemaal geen cijfers?

In de eerste cyclus van dit promotieonderzoek hebben 21 docenten uit 15 verschillende scholen een professionele leergemeenschap gevormd om zich over deze vragen te buigen. In co-creatie hebben wij (zij met mij als onderzoeker) een communicatief en formatief toetsprogramma op A2-niveau ontwikkeld voor onderwijs in de moderne vreemde talen binnen het voortgezet onderwijs. Dit programma bestaat uit:

  • Een handleiding
  • Een set geïntegreerde communicatieve taken waaruit je toetsen kunt samenstellen aansluitend op je methode of lesprogramma
  • Bijbehorende rubrics
  • Een voorstel voor een verdeling van toetsen over het schooljaar (aan te passen voor de eigen schoolcontext)
  • Een set formatieve activiteiten

 

Het structureel aanbieden van zo’n communicatief en formatief toetsprogramma waarin de taalvaardigheden (nl. gespreksvaardigheid, spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid) op een geïntegreerde wijze getoetst worden, zou de keuze voor een meer communicatieve didactiek (leer- en onderwijsactiviteiten) positief kunnen beïnvloeden en kunnen zorgen voor meer consistentie in het curriculumontwerp (‘constructive alignment’).

 

In schooljaar 2019-2020 is het toetsprogramma deels uitgeprobeerd in de praktijk. Wij zijn nu op zoek naar docenten moderne vreemde talen uit verschillende (opleidings)scholen die het toetsprogramma structureel willen implementeren in hun eigen schoolcontext in schooljaar 2020-2021 in plaats van de reguliere toetsing. Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de effecten van de implementatie van communicatieve toetsing op de gehanteerde didactiek.

Heb je interesse? Meld je sectie aan om deel te nemen aan dit onderzoek via deze link: https://www.formdesk.com/hogeschoolutrecht/Inschrijfformulier_Cyclus2_Promotieonderzoek_Communicatief_toetsen

Wil je meer informatie? Kijk op deze website of neem contact met mij op: charline.rouffet@hu.nl

Heb je zelf geen tijd of geen klassen op A2-niveau? Zou je dit bericht  kunnen doorsturen aan mvt-collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn binnen je netwerk?

Alvast hartelijk bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

Charline Rouffet

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail