Discussie over ‘De toekomst van ons Onderwijs’

Op 21 januari is het stuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. In dit stuk adresseert een breed scala aan onderwijsorganisaties problemen in ons huidige onderwijs en roept op tot een discussie over deze thema’s.

De FvOv is een van de organisaties in het onderwijspact en ondanks dat de FvOv niet op voorhand achter alle oplossingen in het stuk staat en niet alle aangesloten verenigingen mee doen, vinden wij het wel erg belangrijk dat de discussie hierover gevoerd wordt. Levende Talen steunt voorlopig die discussie.

Diverse signalen waarschuwen al langer dat de rek uit ons onderwijssysteem is. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

In maart zal de FvOv een bijeenkomst organiseren waar over oplossingen gediscussieerd kan worden. Daarnaast kunnen de leden van de FvOv-verenigingen binnenkort ook op een andere manier hun bijdrage aan de discussie leveren.

Op de website De Toekomst van ons Onderwijs vindt u meer informatie en kunt u zich opgeven voor een van de centraal georganiseerde bijeenkomsten.

Facebooktwitterlinkedinmail