Uitstel Algemene Ledenvergadering

 

Beste collega,

Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen rond het coronavirus en richten ons uiteraard naar de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Aan de twijfels die we hadden of de geplande ALV van 4 april a.s. door moet gaan is vanochtend definitief een einde gekomen: cursus- en vergadercentrum Domstad heeft ons namelijk laten weten dat alle reserveringen tot 6 april 2020 geannuleerd worden.

We zullen de ALV dus moeten verplaatsen. Voorlopig houden we 6 juni aan als nieuwe datum.

Met vriendelijke groeten,

namens het DB,

 

Dirk Tuin

 

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) die plaats heeft op zaterdag 4 april 2020.

Dit jaar wordt de ALV in cursus- en vergadercentrum Domstad gehouden, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht (Routebeschrijving).

Van 9.00 tot 12.30 is er, zoals te doen gebruikelijk, ruimte voor de ALV van de secties. Na de lunch, waarvan u van 12.30 tot 13.30 uur gebruik kunt maken, heeft het gemeenschappelijk deel van de ALV plaats.

De voorlopige agenda vindt u in de bijlage. De vergaderstukken worden u digitaal na aanmelding toegestuurd, minstens een week vóór de ALV. Zij liggen ook uitgeprint voor u klaar bij binnenkomst.

In verband met de toewijzing van ruimtes en de catering, ’s ochtends maar ook ’s middags, willen wij graag van u weten of u komt. U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

Aanmeldformulier algemene ledenvergadering

Uw reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer.

In de hoop u op 4 april a.s. in cursus- en vergadercentrum Domstad te mogen verwelkomen,

Namens het bestuur,

Dirk Tuin

Algemeen secretaris

 

 

AGENDA ALV zaterdag 4 april 2020         13.30 – 15.30 uur

 

13.30 uur:           1. Opening en mededelingen

13.45 uur:           2. Herdenking overleden leden

14.00 uur:           3. Verslag ALV 2019

14.15 uur:           4. Aanbieden jaarverslag 2019 door de secretaris

14.30 uur:           5. Financiën

  1. a) jaarrekening 2019
  2. b) conceptbegroting 2020
  3. c) verslag Kascommissie
  4. d) aanbevelingen Financiële commissie
  5. e) benoeming nieuw lid Kascommissie en Financiële Commissie

15.00 uur:           6.  Bestuurssamenstelling DB

 

15.10 uur:           7.  Stand van zaken Curriculum.nu

15.20 uur:           8.  Wat verder ter tafel komt en rondvraag

15.30 uur:           9.  Afsluiting

Borrel

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail