Promotie Elisabeth Lehrner-te Lindert: Literatuur in het vreemdetalenonderwijs bevordert de leesvaardigheid

Elisabeth Lehrner-te Lindert promoveert op 30 maart aan de Universiteit Utrecht.

Uit haar onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van middelbare scholieren in het moderne vreemdetalenonderwijs vooruit gaat als er meer gebruik wordt gemaakt van literatuur in de lessen.

In de onderbouw van het modern vreemdetalenonderwijs is er weinig aandacht voor het lezen van literaire teksten. Lehrner concludeert dat als het reguliere lesprogramma in het schoolvak Duits voor een derde door een intensief literatuurprogramma vervangen wordt,  het tekstbegrip van alle leerlingen meer vooruit gaat, zowel in havo als in vwo.
Vooruitgang op het gebied van literaire competentie kon niet worden aangetoond, de effecten van het experiment zijn te subtiel.

Zowel de docenten als de leerlingen gaven aan dat ze het werken met literaire teksten als motiverend hebben ervaren. De leerlingen vonden de lessen creatiever en interessanter omdat ze in deze lessen met de Duitstalige cultuur, met verschillende tekstsoorten en met creatieve werkvormen bezig waren. De docenten vinden meer didactische hulp en ondersteuning voor het inzetten van literaire teksten prettig.  Uit het vakdidactische onderzoek is gebleken dat het gebruik van allerlei literaire teksten (van songs tot en met jeugdboeken) zinvol is en dat creatieve werkvormen de leerlingen ertoe kunnen aanzetten om zich met literaire teksten bezig te houden.

 

Meer informatie over de promotie vindt u hier: https://www.uu.nl/agenda/promotie-elisabeth-lehrner-te-lindert-literatuur-in-het-vreemdetalenonderwijs-bevordert-de.

Facebooktwitterlinkedinmail