symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden

Op 17 april organiseert Levende Talen Papiaments het symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden: Ontwikkelingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Nederland”. Het symposium vindt plaats in het Museon te Den Haag.

Het studiesucces van studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba blijft achter. Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties zetten zich al jaren in om de uitval onder deze studenten te voorkomen. Ondanks het bestaan van verschillende cursussen, programma’s en projecten speciaal ontwikkeld voor deze studenten, geeft het Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 aan dat het studiesucces en het onderwijsrendement onder deze studenten nauwelijks verbetert.

Levende Talen Papiaments heeft zich ten doel gesteld om zich te verdiepen in de uitdagingen die Arubaanse, Bonairiaanse en Curaçaose studenten tegenkomen en om onderwijsinstellingen te ondersteunen in programma’s die zij ontwikkelen voor deze studenten. Dit symposium sluit hierbij aan doordat het de focus legt op:

1) ontwikkelingen op de ABC-eilanden die ten doel hebben het studiesucces van toekomstige studenten in Nederland te vergroten

2) factoren die het studiesucces van studenten afkomstig uit de ABC-eilanden kunnen belemmeren, maar ook kunnen bevorderen

3) het identificeren van noodzakelijke ingrediënten van een programma ter oplossing van de aansluitingsproblematiek, de hoge uitval, het switchgedrag en het lage studiesucces van studenten afkomstig van de ABC-eilanden.

Voor meer informatie en tickets zie papiaments.levendetalen.nl/symposia

Facebooktwitterlinkedinmail