Reactie Dagelijks bestuur

Beste collega,

Hieronder vind je de reactie van het Dagelijks Bestuur van Levende Talen en de voorzitter van Levende Talen Nederlands op het nieuws dat de centrale examens komen te vervallen. Wij raden je aan om, als je specifieke vragen hebt over jouw vak, je te richten tot de sectie van jouw taal’.

Levende Talen vindt dit gezien de omstandigheden een goed besluit. De resultaten van de schoolexamens zijn nu voor 100% de basis voor de zak-slaagbeslissing. De schoolexamens vormen een ruime afspiegeling van de doelen van het examenprogramma. Schoolexamencijfers fluctueren over de jaren minder dan CE-scores, waarschijnlijk omdat de scores opgebouwd zijn uit zoveel metingen per leerling (Van den Bergh*). Nederland kan op de kwaliteit van de schoolexamens vertrouwen. Nood breekt wet.

Ons advies aan de leden van Levende Talen is:

Neem het schoolexamen daarom af zoals gepland. Voeg geen nieuwe onderdelen toe. Het programma zoals vastgesteld, moet volstaan. Veel scholen hebben leesvaardigheid niet opgenomen in het schoolonderzoek, omdat het onderdeel uitmaakt van het Centraal Examen dat anders nog zwaarder dan 50% zou meetellen in het uiteindelijke resultaat. Andere scholen hebben wel dergelijke toetsing opgenomen in het schoolexamen. Er zullen veel verschillen zijn in de invulling van de schoolexamens: maar dat was juist de bedoeling van de schoolexamens, zolang zij de examendoelen maar representeren. Daarop moeten we nu vertrouwen.

In de loop van de komende weken zullen er zeker meer handvatten aangereikt worden door het ministerie voor de uitwerking van dit belangrijke besluit. Het College voor Toetsing en Examens meldde men ons:

Momenteel inventariseert OCW alle consequenties van het besluit om de centrale examens niet door te laten gaan inclusief uitslagregels. Op dit moment kunnen er aan scholen hierover dus nog geen antwoorden worden verstrekt.

Referentie:

Stuk van Van den Bergh, in Pedagogische Studiën

Facebooktwitterlinkedinmail