Webinar Programma van Toetsing en Afsluiting

Wat moet, mag en kan er in het Programma van Toetsting en Afsluiting (PTA) en op de aangepaste slaag- en zakregeling en herkansingsmogelijkheden in de huidige coronasituatie? De schoolexamens en het bijbehorende PTA bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren.

Hetty Mulder, senior beleidsadviseur van het Samenwerkingsverband gaat in op wat moet, mag en kan in het PTA en op de aangepaste slaag- en zakregeling en herkansingsmogelijkheden in de huidige coronasituatie. Ze besteedt extra aandacht aan de mogelijkheden om loopbaanorïentatie en begeleiding te verwerken in het PTA.

Hetty heeft veel ervaring met examenprogramma’s, eindtermen en PTA’s vanuit haar werk bij SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) en vanuit de praktijk van scholen. Ze was ook inhoudelijk referent van de commissie “Kwaliteitsborging schoolexamens” onder leiding van professor Geert ten Dam.

Via onderstaande link kunt u het webinar en de powerpoint presentatie bekijken.

Dit webinar is voor iedereen die in alle schooltypes te maken heeft met de schoolexamens.

 

webinar-programma-van-toetsing-en-afsluiting

 

Facebooktwitterlinkedinmail