Enquête bevoegdheden

De afgelopen maanden is waarschijnlijk ook uw aandacht vooral uitgegaan naar het organiseren en herorganiseren van de lessen  vanwege de coronacrisis. Nu alles weer langzaamaan normaliseert, komen ook de discussies over andere onderwerpen weer op gang. Zo heeft de door de minister ingestelde Commissie Onderwijsbevoegdheden haar taken weer opgepakt. Deze commissie adviseert de minister over aanpassingen in het bevoegdhedenstelsel en de lerarenopleidingen in het PO, SO, VO en MBO.

Het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan welke groepen leerlingen u les mag geven na de lerarenopleiding.

We vinden het van groot belang de stem van de leraar door te laten klinken in de discussies hierover, daarom hebben we met negen onderwijsorganisaties tezamen een enquête ontwikkeld.

Bent u leraar in het PO, SO, VO of MBO en vindt u dit ook belangrijk, vul dan deze enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/bevoegdheden.

Invullen kan tot 31 juli.

Facebooktwitterlinkedinmail