Oproep van de FvOv voor actieve meedenkers

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen op cao-gebied in jouw onderwijssector? En wil je daar actiever bij betrokken zijn? We zijn voor de FvOv op zoek naar leraren, begeleiders en ondersteuners die werkzaam zijn in het:

  • primair onderwijs ((speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) en
  • voortgezet onderwijs.

We vragen je om mee te denken bij het opstellen van een cao-inzet en zullen je gedurende het cao-traject op de hoogte houden van de ontwikkelingen en op gezette tijden raadplegen over de te nemen beslissingen.

Er zullen naar schatting 4 digitale bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd en daarnaast word je op gezette tijden gevraagd om per mail je feedback te geven.

van Levende Talen, vergezeld van de volgende informatie:

  • je naam
  • je mailadres
  • sector (PO of VO) waarin je werkzaam bent
  • ben je OP’er of OOP’er
  • bij OOP: tot welke categorie (onderverdeeld in TOA, onderwijsassistent, logopedist, begeleider, gedragswetenschapper, orthopedagoog of overig) behoor je.
  • Bij OP: welk vak geef je?

 

We zien je aanmelding graag tegemoet! De reactietermijn sluit op 30 oktober

 

Met vriendelijke groet,

 

Jilles Veenstra

Voorzitter FvOv

 

Facebooktwitterlinkedinmail