Vacature Voorzitter Levende Talen

Binnen het dagelijks bestuur (db) van onze vereniging Levende Talen ontstaat
binnenkort een vacature voor een nieuwe voorzitter. Het db bestaat daarnaast uit
een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of twee algemene
bestuursleden. Naast het db kent onze vereniging het hoofdbestuur (hb). Dat
wordt gevormd door de voorzitters van de zestien vaksecties samen met het dagelijks bestuur. Het db komt acht keer per jaar bijeen (of zo vaak als de voorzitter
dit noodzakelijk vindt), het hb vier à zes keer.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de ongeveer veertien db- en hbvergaderingen per jaar bijwoont en leidinggeeft aan deze vergaderingen. Daartoe
stelt hij/zij in overleg met de secretaris de agenda op en nodigt het db en hb uit.
De voorzitter geeft leiding aan onder andere db, hb en andere gremia binnen de
vereniging en is het gezicht van de vereniging naar buiten toe.
Benoeming van de voorzitter heeft plaats voor een periode van vier jaar met de
mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van vier jaar. De voorzitter wordt
via detachering in overleg voor minimaal 0,2 fte vrijgesteld van werkzaamheden bij
de eigen onderwijsinstelling.Vacature voorzitter

De kandidaat naar wie wij op zoek zijn
› is als taaldocent actief in vmbo, havo, vwo, hoger dan wel wetenschappelijk
onderwijs;
› kan buiten zijn/haar eigen kaders naar beleidsthema’s kijken;
› weet zich in woord en geschrift helder uit te drukken;
› is besluitvaardig en laat daarbij de eigen mening niet prevaleren;
› weet bijeenkomsten goed voor te zitten en discussies te leiden;
› kan helder samenvatten en door de samenvatting de discussie verder brengen;
› laat zich leiden door de rede, niet door emotie;
› is invoelend én assertief;
› durft zich te roeren in het publieke debat;
› getuigt in interne én in externe overleggen van een zekere politieke sensitiviteit;
› onderschrijft uiteraard met enthousiasme de doelstellingen van onze vereniging

Lees meer hierover: Vacature voorzitter

Facebooktwitterlinkedinmail