In Memoriam Martin Mulder

Ons erelid Martin Mulder is 7 januari jl. overleden, enkele dagen voordat hij 85 zou worden.

Martin Mulder heeft gedurende lange tijd, van 1970 tot 1981 in het hoofdbestuur gewerkt als penningmeester en daarbij verschillende besturen overleefd. Hij was mavodocent en later directeur van de gemeentelijke mavo in Hardenberg. Dat een mavodocent in die jaren lid van het hoofdbestuur werd was een zeldzaamheid. In die jaren was Levende Talen toch vooral een vereniging van leraren aan de HBS en het gymnasium, later havo en vwo.

Martin Mulder trad in 1970 aan als bestuurslid. Hij vertegenwoordigde het belang van de talen in het mavo dat hij kende vanuit de praktijk. Immers, voorafgaand aan de grote onderwijshervorming van de Mammoetwet, werkten scholen in het algemeen voortgezet onderwijs reeds twee en een half jaar met experimenterende leerplannen die een belangrijke accentverlegging naar de luister- en spreekvaardigheid in de talen te zien gaven. Binnen de vereniging was daar al jaren discussie over.  De naar hem genoemde commissie Mulder kreeg dan ook de opdracht aanbevelingen te doen voor urentabellen voor de talen in het mavo.

Voor al zijn inzet voor de vereniging is hem in 1981 het erelidmaatschap verleend. Martin Mulder was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

In LTM 2010-8 verscheen in het kader van het 100-jarig bestaan van LT, in de reeks ‘ereleden’, een interview met Martin Mulder onder de titel: ‘Martin Mulder. Professionalisering van de vereniging’

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail