Flankerend traject cao-VO

Beste collega’s,

 

Zoals u wellicht weet is het ieder jaar een moeizaam proces om te komen tot een goede cao-VO. Het gaat daarbij niet alleen om het loon, maar steeds meer om het wegwerken van knelpunten zoals werkdruk. Werkgevers en werknemers willen nu via een nieuwe aanpak samen zoeken naar oplossingen. Daarom wordt er een z.g. flankerend traject opgestart waarvoor wij bij onze leden ook deelnemers zoeken.

 

In de bijlagen wordt aard en procedure beschreven. In de PowerPoint met als titel ‘Processchets flankerend traject’ vindt u een algehele schets van het traject. Voor de deelnemers is een vergoeding voor de werkgever beschikbaar zodat de uren (geschat op 52 uur) opgenomen kunnen worden in de jaartaak voor het komende schooljaar (bij voorbeeld vrijstelling van een lestaak). De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gepland. In de profielschets wordt beschreven naar welk type deelnemer we naar op zoek zijn. De werknemersorganisaties worden geacht leraren en OOP’ers aan te leveren.

 

Er zal gewerkt worden met 5 werkgroepen van maximaal 15 leden, de helft van de werkgroepen bestaat uit afgevaardigden van werkgeverszijde, de nadere helft uit afgevaardigden vanuit de werknemersorganisaties (FvOv, AOb en CNV). Als FvOv kunnen we maximaal 3 leden per werkgroep aanleveren. Er is met de cao-partijen afgesproken dat we geen open procedure via websites en nieuwbrieven opzetten, maar proberen om de werkgroepen te vullen door leden gericht te benaderen. De 5 werkgroepen zijn verspreid over de windrichtingen: Regio Midden, Noord, Oost, Zuid en West. Levende Talen is gevraagd deelnemers te zoeken in het Zuiden, maar leden uit andere regio’s mogen ook reageren. Die kunnen dan eventueel ingezet worden in regio’s waar we nog niet voldoende mensen hebben. We vragen voor Levende Talen 1 à 2 leden in de regio Zuid.

 

 

regio vereniging
noord KVLO, NVO, NVSNVL
west KVLO, VONKC, NVLF
zuid NVvW, Levende Talen, NVORWO
oost NVON, UNIENFTO
Midden VLS, LBBO, NVOP

 

De einddatum is 1 april, kort dag, dus graag spoedig reageren!

 

Vriendelijke groeten,

 

Jos Canton

Korte profielschets4

 

Facebooktwitterlinkedinmail