Contributie-verklaring

Vakbondscontributie verrekenen met het brutoloon!

Voor LEVENDE TALEN-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, MBO (BVE) en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in de voorgaande jaren de betaalde contributie over het jaar 2023 te verrekenen met het bruto inkomen.

Wat moet u doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u voor 1 november 2023 een contributieverklaring (u kunt die downloaden van de website), vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van uw contributie, bij de salarisadministratie van uw werkgever in te leveren. Op deze afschriften kunt u uiteraard alle niet relevante gegevens weglakken, zoals overige betalingen en saldi. De werkgever zorgt vervolgens voor een juiste verwerking van de door u verstrekte gegevens.

De door u betaalde contributie aan Levende Talen (de zogenaamde vakbondscontributie) wordt verrekend met de eindejaarsuitkering.

Doordat er bij de LEVENDE TALEN diverse verschillen in contributie bestaan, is het niet mogelijk alle leden geautomatiseerd een betalingsbewijs toe te zenden. Bovendien accepteert de Belastingdienst zo’n verklaring niet. Vandaar dat in het CAO-overleg is gekozen voor een betalingsbewijs aan de hand van uw afschriften.

Mocht u onverhoopt niet meer in het bezit zijn van de afschriften, of heeft u vragen, dan kun u contact opnemen met Levende Talen via bureau@levendetalen.nl.

Aanvraagformulier verklaring inzake regeling vakbondscontributie 2023

Facebooktwitterlinkedinmail