Congres Levende Talen 14 oktober – ReeHorst Ede

Op 14 oktober vindt in de ReeHorst te Ede het jaarlijkse Congres Levende Talen plaats. Voor het eerst in twee jaar kunnen deelnemers het congres weer live bezoeken. Het thema van de dag is ‘Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs’.

Dit jaar zijn twee vakvernieuwingscommissies – een voor Nederlands en een voor de moderne vreemde talen – aan de slag gegaan met de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Levende Talen is nauw betrokken bij de verschillende fases van dit tweejarige traject. Met dit congres wil Levende Talen alle talendocenten de gelegenheid geven om mee te denken over wat er nodig is om de examenprogramma’s voor de talen zó aan te passen dat ze optimaal bijdragen aan de kwaliteit van ons talenonderwijs. Vertegenwoordigers van de vakvernieuwingscommissies en anderen die nauw bij de vakvernieuwing betrokken zijn, zullen aanwezig zijn om hun activiteiten toe te lichten en de discussie met het werkveld aan te gaan.

Het congres begint met een debat tussen voor- en tegenstanders van de stelling dat Nederland ondertussen toe is aan een ‘deltaplan’ voor het talenonderwijs. Verschillende betrokkenen zullen aan het woord komen en hun opvattingen bepleiten. De deelnemers aan het congres krijgen, als leden van de jury, het laatste woord.

Na deze plenaire sessie volgt een gevarieerd programma met diverse bijeenkomsten. Er staan workshops op het programma rond ‘good practices’ die van belang zijn voor de vakvernieuwing. Deze workshops sluiten aan bij de kernelementen van de nieuwe talencurricula, zoals digitale communicatie, de kracht van literatuur en andere creatieve vormen, interculturele competentie, taalbewustzijn en meertaligheid. Daarnaast kunnen deelnemers aanschuiven aan rondetafelgesprekken over belangrijke vraagstukken die spelen in de samenleving en ons onderwijs. Deze gesprekken moeten resulteren in aanbevelingen, adviezen en ook hartenkreten aan de vernieuwingscommissies.

Natuurlijk is er ook weer een uitgebreide uitgeversmarkt waar deelnemers zich op de hoogte kunnen stellen van de allernieuwste lesmaterialen. In de pauzes is er volop tijd om te netwerken en bij te praten met collega’s. En uiteraard zullen ook passend vertier en een lichtvoetige noot niet ontbreken op deze congresdag.

Bezoek de site van het Congres Levende Talen

Facebooktwitterlinkedinmail