Bewerking Leidraad Werken een onderwijsverbetering voor het VO

NRO, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, heeft afgelopen jaar Leidraden ‘Werken aan Onderwijsverbetering’ uitgebracht voor het po. Deze leidraden zijn in het po zó goed ontvangen dat NRO besloten heeft om ook voor het vo dergelijke leidraden uit te gaan brengen. NRO wil graag dat er vo-docenten betrokken zijn bij de ontwikkeling van die leidraden en heeft daarom Levende Talen gevraagd om deze oproep onder de aandacht te brengen van haar achterban.

Lees meer hierover 

Bij vragen kunnen docenten contact opnemen met Hanneke de Weger, NRO – h.deweger@nwo.nl, 06-51840070.

Facebooktwitterlinkedinmail