Monthly Archives: januari 2023

Algemene Ledenvergadering zaterdag 1 april

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) die op zaterdag 1 april 2023 wordt gehouden in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 Zuilen in Utrecht.   Van 10.30 tot 13.00 uur heeft het gemeenschappelijk deel van de ALV plaats. Vóór 10.30 uur en na de lunch, is er ruimte voor de ALV van de secties. Alle leden worden van harte uitgenodigd om tussen 13.00 en 13.45 uur gebruik te maken van de gezamenlijke

Enquête spreken en literatuur

In samenwerking met prof. dr. Ewout van der Knaap en prof. dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht) doet Jaron Toonen promotieonderzoek om het vak Duits te ondersteunen. Geeft u net als hij Duits in de bovenbouw van havo/vwo? Dan helpt u hem enorm door enkele vragen te beantwoorden over spreken en literatuur in de bovenbouw. Hartelijk dank voor uw hulp! Als blijk van waardering worden onder de respondenten 100 boekenbonnen verloot. Doe mee via: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6WO4j9dmJ9BAm2i

Oproep aan leraren po, vo en mbo die lesgeven aan meertalige leerlingen

Het SPRONG-Meertalig-consortium is een samenwerkingsverband van  lectoraten van de Hogeschool Utrecht, de Marnix Academie, Fontys Hogescholen en NHL Stenden Hogeschool en vijftien scholen voor po, vo-en mbo. Het consortium werkt aan een onderzoeksagenda met betrekking tot onderwijs in meertalige contexten en roept lezers van LTM op om mee te werken aan dit onderzoek. U vindt hier nadere informatie en een vragenlijst.  

Velon Congres 2023 maandag 13 & dinsdag 14 maart 2023

Opleiden in netwerken Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking. Opleiden, leren en professionaliseren vindt tegenwoordig steeds vaker plaats binnen netwerken. Netwerken kunnen verschillende vormen aannemen, zijn soms meer kortdurend en