Beroepsbeeld Leraar on Tour: Laat je horen!

Beroepsbeeld Leraar on Tour gaat het land in zodat leraren en docenten samen kunnen bouwen aan het Beroepsbeeld Leraar. Ben jij leraar of docent in de buurt van Breda, Ommen of Bunnik? Kom dan naar een van de workshops in november en laat je horen!

  • Maandag 13 november van 16:00-17:30 uur in Breda voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2, Breda
  • Woensdag 22 november van 14:00-16:00 uur in Ommen voor alle leraren po, vo, so en mbo. Locatie: Korenbloemstraat 2, Ommen
  • Donderdag 23 november van 15:00 -17:00 uur in Bunnik voor vmbo-leraren. Locatie: Postillion Hotel Bunnik, Baan van Fectio 1, Bunnik

Meld je voor de workshops op 13 of 22 november aan via hallo@beroepsbeeldleraar.nl en voor 23 november via deze website

// Wat hoort wel en wat hoort niet bij ons werk? Ben je vooral een coach, of ligt de nadruk meer op kennisoverdracht? Welke waarden en normen delen wij als leraren? In hoeverre is ons beroep teamwork? Welke verwachtingen hebben beginnende leraren van hun werk, en hoe kunnen we die beter in lijn brengen met de realiteit? //

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren en docenten uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. Het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep. En het vormt de onderlegger voor raamplannen, curriculums en het bevoegdhedenstelsel.

Tijdens de workshops komen onderstaande thema’s aan de orde:

  1. de essentie van het beroep
  2. de professionele identiteit van de leraar
  3. loopbaanpaden
  4. de verschillen tussen sectoren

 

Facebooktwitterlinkedinmail