Uitnodiging Lerarenberaad 18 april Utrecht – namens FvOv

Als samenwerkende lerarenorganisaties hebben we ons vorig jaar bij de minister gemeld met het verzoek ons te ondersteunen in een onderzoek naar een betere vertegenwoordiging van de beroepsgroep Leraren. In gesprekken met OCW hebben we aangegeven dat we voor de zomer met een concrete aanvraag voor een onderzoek zullen komen. In onze brief naar de minister hebben we aangegeven dat we voorafgaand een Lerarenberaad voor leraren po, vo en mbo zullen organiseren, waarin er met afgevaardigden verkend zal worden welke organisatiemodellen kansrijk zijn en een nader onderzoek verdienen.

 

Dit Lerarenberaad zal bestaan uit vertegenwoordigers van FvOv, AOb, CNV, BVMBO en PVVVO. We vragen de FvOv-verenigingen om  actieve leraren af te vaardigen die in de vereniging betrokken zijn bij het thema beroepsgroepvorming. Daarbij denken we vooral aan bestuurs- en commissieleden, die jullie actief benaderen. Tevens zullen we dit beraad gebruiken om gezamenlijk het Beroepsbeeld Leraren te bespreken, als product van de samenwerkende lerarenorganisaties. Met de aangemelde deelnemers zal voorafgaand aan het beraad een notitie vanuit de FvOv gedeeld worden met een verdieping ten aanzien van de beide thema’s.

 

Het Lerarenberaad wordt georganiseerd op 18 april in Utrecht (locatie volgt) 17.30 – 20.30 uur We vragen geïnteresseerden zich te melden op jilles.veenstra@fvov.nl liefst voor 20 maart.

Facebooktwitterlinkedinmail