Category Archives: Nieuws

Vooraankondiging Dudoc-Alfa 2018 – beurs aanvragen voor promotieonderzoek

DUDOC ALFA VOOR LERAREN VO DIE WILLEN PROMOVEREN OP EEN VAKDIDACTISCH ONDERWERP IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen”. In dit plan hebben acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering

Algemeen Letterkundig Lexicon bestaat vijf jaar

Het Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) viert dit najaar zijn vijfjarig jubileum. Recent vond de lancering plaats van een volledig geactualiseerde en aangevulde versie. Het vijfjarig bestaan was voor de redactie aanleiding om flink uit te pakken met verbeterde zoekmogelijkheden, downloadbare thematische deellexica en meer beeldmateriaal en links naar DBNL-teksten. In het ALL vind je de betekenis en verklaring van ruim 4.500 literaire termen. De lemma’s zijn voorzien van voorbeeldfragmenten, verwijzingen naar secundaire literatuur, illustraties, klankfragmenten en links naar teksten elders

Zorgwekkende daling aantal Nederlandse scholen wereldwijd

Een bericht aan Levende Talen Geachte relatie, Hierbij stuur ik u het rapport van de Onderwijsinspectie over de gevolgen van de bezuinigingen op het Nederlands onderwijs in het buitenland toe. Het bevestigt helaas onze vermoedens dat de bezuinigingen er bij sommige van onze aangesloten scholen hard inhakken. Er is sprake van een toenemend aantal NTC-scholen dat sluit en de verwachting is dat er nog meer volgen. Scholen teren in op hun reserves en worden gedwongen maatregelen te nemen die de

Studiedagen voor vo-docenten in 2018

Doelgroep: docenten van alle talen   Pedagogische grammatica Datum en tijd: vrijdag 13 april 2018 10:00-17:00 uur Didactische Mastercourse voor taaldocenten over het nut van grammaticaonderwijs en de praktische uitvoering ervan. De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit vooral in de wisselwerking tussen expliciete kennis (bewuste, geleerde kennis van regels) en impliciete kennis (onbewuste, in de praktijk opgepikte kennis over taal). http://is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/mastercourses/2017-2018/pedagogische-grammatica.html?origin=kGoWpLJyStiwG6Usw0vtUQ   De Neerlandistiek van de toekomst Datum en tijd: vrijdag 16 maart 2018 9:30-16:30 uur Studiedag waarin UvA Neerlandici u

Taaldeskundig? ZZP-er worden?

De Kamer van Koophandel biedt kosteloos een seminar waar je je wekelijks voor kunt inschrijven. Ook kun je je informeren via internet middels de Webinar die naast het Youtube kanaal  van de KvK alle informatie biedt die een starter nodig heeft. Daarnaast biedt de KvK de zogenaamde Toolkit (bestemd voor voorlichting op scholen). Eigen seminar “een eigen bedrijf starten” YouTube kanaal KvK Toolkit onderneming starten  Informatie over starten als ZZP-er op onze website

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!

De examens zijn in het vmbo al begonnen, in mei volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten! Alle partijen – docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen – willen dat die examens zo goed mogelijk verlopen. Dat geldt zowel voor de eerste als de tweede correctie. De organisatie op

Rahime Gülcü, in memoriam

Op maandagavond 27 juni 2016 is onze penningmeester, Rahime Gülcü, na een korte, slopende ziekteperiode overleden. Rahime heeft vele jaren als docente Turks gewerkt en werkte de laatste jaren ook voor het Cito. Zij was meer dan 20 jaar lid van Levende Talen en jarenlang actief in het bestuur van de sectie Turks. Sinds 2014 zat zij in het Dagelijks Bestuur van de vereniging als penningmeester. Rahime was een bijzonder mens: een intelligente, sterke vrouw, met een duidelijke mening en

Newsletter of the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

Newsletter of the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe Nr. 30 – February/March 2016 Focus on… ECML launches its new programme 2016-2019 “Languages at the heart of learning” Since the beginning of January it has been all-systems-go at the ECML as the new programme – “Languages at the heart of learning” – goes live. This ambitious and innovative programme has two main axes: development and mediation. The development strand focuses on creating new solutions to the challenges in

Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL

Nieuwsbrief Bilingualism Matters@NL voorjaar 2016 Dit is de tekst van de eerste nieuwsbrief van Bilingualism Matters Nederland. Bilingualism Matters is een Europees onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht door professor Antonella Sorace aan de Universiteit van Edinburgh met als doel informatie te verspreiden over de voordelen van het spreken van meer dan één taal. Intussen is Bilingualism Matters uitgegroeid tot een Europees netwerk met elf vestigingen door heel Europa. Sinds september 2014 heeft Bilingualism Matters