Category Archives: Talensecties

Adviezen & reacties

Reactie van bestuur Levende Talen op De instorting Het bestuur van Levende Talen reageert hieronder op de vier artikelen samengevat onder de titel ‘Instorting van de talen …’. De schrijvers stellen dat er een verband is tussen universiteit en voortgezet onderwijs. In beide is sprake van verschraling. In beide speelt rendement een grote rol. Dat is ook de mening van het bestuur van Levende Talen. Levende Talen heeft in 2013 in een onderzoeksrapport al het rendementsdenken van schoolleiders rond de

Over de sectie Chinees

Samenstelling bestuur Voorzitter: Marieke Havinga Secretaris: Gwendolyn Tates Penningmeester: Pauline Ruijs Lee Lid: Judith Zoetelief Lid: Fresco Sam-Sin Het bestuur is te bereiken via de mail: levendetalenchinees@gmail.com Op linked in via de groep Docenten Chinees Nederland, waar alle landelijke nieuws m.b.t. het vak Chinees wordt gedeeld. Missie De sectie Chinees van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Chinees in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Chinees in het voortgezet en hoger onderwijs

Honderd jaargangen Levende Talen

Dit jaar is de jubileumpublicatie bij gelegenheid van 100 jaargangen Levende Talen verschenen. Het is de poëziebundel ‘Ik las met de klas een heerlijk gedicht’. Met een voorwoord van Judith Richters, voorzitter van de vereniging. Met een ‘ten geleide’ van Johan Graus, hoofdredacteur van Levende Talen Magazine (LTM) en een historische inleiding door Erik Kwakernaak. En natuurlijk met gedichten in álle talen van Levende Talen. Deze gedichten hebben met elkaar het thema gemeen: lesgeven, opvoeden en onderwijzen. Misschien is deze