Levende Talen wil iedereen die aan taalonderwijs verbonden is de gelegenheid bieden zich te professionaliseren zowel op het gebied van de inhoud als de didactiek van het taalonderwijs. Daartoe organiseert de vereniging jaarlijks – meestal op de eerste vrijdag van november – het Congres Levende Talen (voorheen Landelijke Studiedag of LSD). Er zijn er inmiddels 35 gehouden, steeds met een wisselend thema. Elke studiedag wordt op basis van gerichte bevraging van de deelnemers geëvalueerd en leidt waar nodig of gewenst tot aanpassing van de aanpak en opzet.

Het Congres Levende Talen biedt iedereen die zich met taalonderwijs bezighoudt de keuze uit circa 50 workshops. De dag opent met een lezing van een vermaarde schrijver of vooraanstaand wetenschapper en wordt doorgaans besloten met een optreden van een bekende cabaretier.

De lerarenopleiders grijpen het Congres Levende Talen aan om hun werkconferentie voor opleiders mvt te houden. Die wordt ieder jaar door het platform opleiders van Levende Talen en het Expertisecentrum MVT (https://www.universiteitleiden.nl/expertisecentrum-mvt) georganiseerd op het Congres Levende Talen.

Bent u geïnteresseerd in het Congres Levende Talen? Lees hier hierover meer op: LINK

Houd ook Facebook in de gaten.

SPECIALE ACTIE VOOR NIEUWE LEDEN

Bij aanmelding als nieuw lid geldt: deelname aan het Congres Levende Talen én lidmaatschap van de vereniging – normaal € 85 per jaar – tot eind van het erop volgende jaar: € 185. Levende Talen biedt daarvoor korting bij congressen en studiedagen, een vakbondslidmaatschap, Levende Talen Magazine (8 x per jaar), Levende Talen Tijdschrift (4 x per jaar) en nieuwsbrieven van de verschillende talensecties.

Groepskorting van 10 euro per persoon vanaf 7 personen werkzaam op dezelfde school.

Groepskorting van 5 euro per student vanaf 7 studenten van dezelfde opleiding.