LID WORDEN

Meld u aan via het aanmeldformulier.

Levende Talen kent verschillende lidmaatschappen:
1. Regulier lidmaatschap
2. Partnerlidmaatschap
3. Lidmaatschap voor leden die buiten Nederland wonen
4. Lidmaatschap gepensioneerden
5. Lidmaatschap aspirant-lid
6. Lidmaatschap leraar in opleiding (LIO)

U kunt zich aanmelden als lid als u talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. Onze leden zijn werkzaam in alle segmenten van het onderwijs: van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap. Aspirant-leden en student-leden genieten beperkte lidmaatschapsrechten.

Contributies op jaarbasis in 2020:

 1. Regulier lid: € 85
  2. Partnerlid: € 45
  3. Buitenlands lid: € 90
  4. Gepensioneerd lid: € 45
  5. Aspirant-lid (afgestudeerd maar nog geen werk): € 45
  6. LIO/student: € 25

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. Als u zich bijvoorbeeld op 15 juni als regulier lid aanmeldt, dan betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 42,50 euro voor de rest van het jaar.