Tag Archives: homepage-nieuws

Leraren gezocht voor meetups KLASSEN

In navolging van de documentaireserie KLASSEN vindt er een grootschalige landelijke impact campagne plaats met meetups in elke provincie. Tijdens deze meetups willen we graag de verbinding leggen tussen de verschillende partijen in het onderwijs zodat het onderwerp kansenongelijkheid niet individueel maar in teamverband wordt aangepakt. Omdat leraren helaas nog ondervertegenwoordigd zijn bij de aanmeldingen die we ontvangen voor de meetups en wij de stem van de leraar toch ontzetten belangrijk vinden doen we graag een oproep aan leraren om

ECML-Professional Network Forum Survey “Language Education in Europe: The impact of COVID

LANGUAGE EDUCATION IN EUROPE: THE IMPACT OF COVID   The Covid pandemic has had – and is continuing to have – a profound impact on most of our activities, not least on language education. The ECML, in cooperation with its Professional Network Forum, is today launching a Europe-wide project to gather information and exchange views on how language educators are coping with the challenges, and to reflect on the lessons to be learnt from their experiences. The first step is

Cito zoekt constructeurs voor centrale examens

Help jij ons mee examens maken?                  Ben jij docent in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar onderwijs? En vind je het ook zo belangrijk dat leerlingen examenvragen krijgen voorgelegd die aansluiten op hun niveau en interesses? Word dan constructeur bij Cito! Per 1 augustus zoeken wij docenten voor de constructiegroep centrale examens Duits bb, Duits kb en gt, Duits havo, Engels kb, Engels gl/tl, Engels mbo B1, Frans gl/tl, Fries havo, Latijn vwo, Nederlands bb, Nederlands kb, Nederlands

In Memoriam Martin Mulder

Ons erelid Martin Mulder is 7 januari jl. overleden, enkele dagen voordat hij 85 zou worden. Martin Mulder heeft gedurende lange tijd, van 1970 tot 1981 in het hoofdbestuur gewerkt als penningmeester en daarbij verschillende besturen overleefd. Hij was mavodocent en later directeur van de gemeentelijke mavo in Hardenberg. Dat een mavodocent in die jaren lid van het hoofdbestuur werd was een zeldzaamheid. In die jaren was Levende Talen toch vooral een vereniging van leraren aan de HBS en het

Denkmee.cvte.nl

Denkmee.cvte.nl. is een digitaal schoolplein waarop het College voor Toetsen en Examens docenten, mentoren en examensecretarissen uitnodigt om met elkaar ideeën uit te wisselen over de komende examenperiode. Welke vragen leven er en welke ideeën zijn er om de veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden? Neem en kijkje en ga in gesprek op denkmee.cvte.nl – College voor Toetsen en Examens

Nog meer nieuwe pensioeninformatieavonden in februari

Vanwege de grote belangstelling zijn in februari zeven nieuwe digitale FvOv/ABP-pensioeninformatieavonden gepland. Vanwege de gewenste interactie tijdens de bijeenkomst is er een maximum aantal deelnemers. Eerst was dit 12-15, maar vanwege de grote belangstelling is dit nu op 20 gesteld. Als de avonden opnieuw snel volgeboekt zijn, volgen er nieuwe data. Dit is de link naar de uitnodiging op de FvOv-site; dit is de link naar het aanmeldsysteem van het ABP.   Uitnodiging Pensioeninformatieavonden januari extra data Uitnodiging Pensioeninformatieavonden februari

Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs

Levende Talen en het Expertisecentrum mvt hebben in 2009 de Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (in brede zin, inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. Suzanne Immers De jury heeft de prijs van 2020 toegekend aan Suzanne Immers (Universiteit Utrecht) voor de scriptie Kulturreflexives Lernen im Schüleraustausch. De jury heeft een eervolle vermelding toegekend aan Mathilde Boots (Fontys Lerarenopleidingen Sittard), voor de scriptie Exploring EFL learners’ positive engagement