Tag Archives: homepage-nieuws

25th Anniversary Declaration ECML of the Council of Europe

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe The ECML is delighted to announce the publication of its 25th Anniversary Declaration. As you know, a first draft of this Declaration was presented to you at our Conference in December 2019. Many of you provided us with extremely helpful feedback on the draft, both during the Conference and afterwards, feedback which was collated and considered for incorporation. A further draft was then reviewed by ECML programme consultants and by the Bureau

Webinar Programma van Toetsing en Afsluiting

Wat moet, mag en kan er in het Programma van Toetsting en Afsluiting (PTA) en op de aangepaste slaag- en zakregeling en herkansingsmogelijkheden in de huidige coronasituatie? De schoolexamens en het bijbehorende PTA bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren. Hetty Mulder, senior beleidsadviseur van het Samenwerkingsverband gaat in op wat moet, mag en kan in het PTA en op de aangepaste slaag- en zakregeling en herkansingsmogelijkheden in de huidige coronasituatie. Ze besteedt extra aandacht aan de mogelijkheden

Workshopgevers gezocht voor Congres Levende Talen. Taal is samenspraak!

Op vrijdag 30 oktober vindt het Congres Levende Talen plaats – het jaarlijkse evenement dat tot nu toe bekend stond als de Landelijke Studiedag. Niet alleen de naam is nieuw, ook de locatie is veranderd. Het congres vindt dit jaar plaats in congrescentrum ReeHorst in Ede, op loopafstand van het station Ede-Wageningen. Het thema dit jaar luidt ‘Taal is samenspraak’. Met meer dan vijftig workshops biedt het Congres Levende Talen een ruim aanbod om het onderwijs te verrijken en te

Reactie Dagelijks bestuur

Beste collega, Hieronder vind je de reactie van het Dagelijks Bestuur van Levende Talen en de voorzitter van Levende Talen Nederlands op het nieuws dat de centrale examens komen te vervallen. Wij raden je aan om, als je specifieke vragen hebt over jouw vak, je te richten tot de sectie van jouw taal’. Levende Talen vindt dit gezien de omstandigheden een goed besluit. De resultaten van de schoolexamens zijn nu voor 100% de basis voor de zak-slaagbeslissing. De schoolexamens vormen

Congres Levende Talen. Taal is samenspraak! 30 oktober digitaal

    Op vrijdag 30 oktober vindt het Congres Levende Talen plaats – het jaarlijkse evenement dat tot nu toe bekend stond als de Landelijke Studiedag. Het was de bedoeling dat het congres dit jaar plaats zou vinden in congrescentrum ReeHorst in Ede. We hebben er echter voor gekozen het fysieke congres uit te stellen naar 2021. De geplande optredens van Murat Isik en Ionica Smeets worden ook verplaatst naar 2021. Het goede nieuws is dat we wel een digitaal

symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden

Op 17 april organiseert Levende Talen Papiaments het symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden: Ontwikkelingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Nederland”. Het symposium vindt plaats in het Museon te Den Haag. Het studiesucces van studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba blijft achter. Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties zetten zich al jaren in om de uitval onder deze studenten te voorkomen. Ondanks het bestaan van verschillende cursussen, programma’s en projecten speciaal ontwikkeld voor deze studenten, geeft het Monitor

Promotie Elisabeth Lehrner-te Lindert: Literatuur in het vreemdetalenonderwijs bevordert de leesvaardigheid

Elisabeth Lehrner-te Lindert promoveert op 30 maart aan de Universiteit Utrecht. Uit haar onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van middelbare scholieren in het moderne vreemdetalenonderwijs vooruit gaat als er meer gebruik wordt gemaakt van literatuur in de lessen. In de onderbouw van het modern vreemdetalenonderwijs is er weinig aandacht voor het lezen van literaire teksten. Lehrner concludeert dat als het reguliere lesprogramma in het schoolvak Duits voor een derde door een intensief literatuurprogramma vervangen wordt,  het tekstbegrip van alle leerlingen meer