Tag Archives: LTHomepage

symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden

Op 17 april organiseert Levende Talen Papiaments het symposium “Het Studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden: Ontwikkelingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Nederland”. Het symposium vindt plaats in het Museon te Den Haag. Het studiesucces van studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba blijft achter. Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties zetten zich al jaren in om de uitval onder deze studenten te voorkomen. Ondanks het bestaan van verschillende cursussen, programma’s en projecten speciaal ontwikkeld voor deze studenten, geeft het Monitor

Promotie Elisabeth Lehrner-te Lindert: Literatuur in het vreemdetalenonderwijs bevordert de leesvaardigheid

Elisabeth Lehrner-te Lindert promoveert op 30 maart aan de Universiteit Utrecht. Uit haar onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van middelbare scholieren in het moderne vreemdetalenonderwijs vooruit gaat als er meer gebruik wordt gemaakt van literatuur in de lessen. In de onderbouw van het modern vreemdetalenonderwijs is er weinig aandacht voor het lezen van literaire teksten. Lehrner concludeert dat als het reguliere lesprogramma in het schoolvak Duits voor een derde door een intensief literatuurprogramma vervangen wordt,  het tekstbegrip van alle leerlingen meer

Vacature voor taalredacteuren of taalcorrespondenten

Levende Talen Magazine is op zoek naar taalredacteuren of taalcorrespondenten voor #Frans, #Chinees en Nederlandse gebarentaal (#NGT). Zie de advertentietekst voor het profiel van een taalredacteur en zijn/haar werkzaamheden. Mocht u graag regelmatig een bijdrage willen leveren aan LTM, maar niet voldoende tijd hebben om een redacteurschap op u te nemen, dan kunt u ook solliciteren voor een taalcorrespondentschap. Hoort zegt het voort.

Dialoogbijeenkomst Toekomst van ons onderwijs

Dialoogbijeenkomst Toekomst van ons onderwijs Woensdag 18 maart 2020 17.00-20.00 uur inclusief maaltijd Cultuur- en congrescentrum Antropia te Zeist Toekomst van ons Onderwijs Nederland is een welvarend land en er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs. Successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, we zien verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en we talent verkwisten. Een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten,

Pensioeninformatieavonden maart 2020

Voor leden: FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met uw pensioen!’       Zeist, februari 2020       Pensioen is belangrijk Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP-pensioen en keuzemogelijkheden wanneer u met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij.   De FvOv vindt het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn met uw ABP-pensioen.

congres “Lernen vom Nachbarn”/ “Leren van de buren 21 en 22 april 2020

Het volgende congres “Lernen vom Nachbarn”/ “Leren van de buren” vindt plaats op 21 en 22 april 2020! U/Jullie bent/zijn van harte uitgenodigd, een eerste voorproefje is hier te vinden: https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-veranstaltungen/kongress-vom-nachbarn-lernen-2020/! We zijn blij dat we ook voor 2020 een gevarieerd en zeer interessant congres- en workshopprogramma hebben kunnen samenstellen; o.a. zullen Doris Abitzsch (Universiteit Utrecht), Filip de Nys (Universiteit Antwerpen), Marjon Tammenga-Helmantel (Rijksuniversiteit Groningen) en collega’s van het Interreg-project “Nachbarsprache & buurcultuur” workshops aanbieden. Peter Schoenaerts (Theater AZ Antwerpen)

Onderzoek naar de ‘hoogte van de lat’ bij havo Frans en Duits

Woensdag 5 februari is er een nieuwsbericht gepubliceerd op de website van CvTE over het onderzoek naar de ‘hoogte van de lat’ bij havo Frans en Duits. De ‘Rapportage prestatie-eis Duits en Frans havo’ is met een aanbevelingsbrief van het College in januari aan de minister aangeboden en wordt in de brief ‘Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019’ van 4 februari door de minister besproken.   Hieronder de link naar het nieuwsbericht, als je daar doorklikt kom je

Nederland Vertaalt

De jaarlijkse vertaalwedstrijd Nederland Vertaalt is weer van start gegaan, met vertaalopgaven #Duits, #Engels, #Frans en #Spaans. Op deze site nederlandvertaalt.nl vind je alle te vertalen teksten, informatie over deadlines en dergelijke, en een lesbrief. De deadline is 28 februari en de bijbehorende Grote vertaaldag is op 16 mei 2020. De winnaars worden bekendgemaakt op de Vertaaldag op 16 mei. Alle genomineerden krijgen eind april bericht over hun nominatie. Zij krijgen een vrijkaart voor de Grote Vertaaldag. NB: Deelname aan de vertaalwedstrijd geeft niet