EXAMENBESPREKINGEN

Een aantal secties van Levende Talen organiseert examenbesprekingen voor docenten van verschillende schooltypes. De besprekingen vinden op verscheidene plaatsen in het land plaats. Docenten kunnen zich voor de besprekingen aanmelden. Zowel leden van Levende Talen als niet-leden zijn van harte uitgenodigd om de examenbesprekingen bij te wonen. Van de examenbesprekingen wordt verslag gedaan dat naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt gestuurd. Zodra de bijeenkomsten voor 2016 bekend zijn, zullen deze via de nieuwsbrieven van de secties en op deze plaats bekend worden gemaakt.


EXAMENS